Fråga 1

KemiGuidens Snabbstart hjälper er som använder kemiska produkter att kontrollera att ert kemikaliearbete klarar de grundläggande krav som ställs av Arbetsmiljöverket och andra myndigheter. Några korta frågor ger er snabbt svar på om ni behöver förbättra något. Om förbättringar behövs, får ni också handfasta tips och råd om vad ni behöver göra och hur ni kan göra det så enkelt och effektivt som möjligt.

När ni är klara med Snabbstarten kan ni gå vidare till Min KemiGuide. Där får ni hjälp med en noggrannare analys av vilka regler som gäller för de kemiska produkter och ämnen som finns och används hos er. Ni får också tips och råd anpassade till er verksamhet om rutiner för säker kemikaliehantering och om åtgärder som skapar en god och säker kemisk arbetsmiljö.

 

 

Fråga 1

Vet ni vilka risker med kemiska produkter och luftföroreningar som finns i er verksamhet och har ni dokumenterat er bedömning av riskerna?
Svarsalternativ