Skyltar och märkning


Vilka skyltar som behövs, beror på hur man bedömer riskerna i verksamheten. Man kan behöva märkning på till exempel rör och behållare och skyltar vid hantering av speciellt farliga ämnen.

Skyltar och märkningar ska bland annat underhållas, kontrolleras och rengöras. Reparera eller byt ut skadade skyltar.

Skyltar och märkning säljs vanligen i järnaffärer.

Läs mer om 

Skyltar

Märkning

Allergiframkallande ämnen

Asbest

Brandfarliga ämnen

Gasflaskor

Regler om skyltar och märkning av t ex rör och behållare samt vid hantering av speciellt farliga ämnen finns i

  • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 18, 20 och 37c
  • AFS 2001:4 Gasflaskor, § 8
  • AFS 2008:13 Skyltar och signaler
  • SÄIFS 1996:3, Förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor