Publicerad 8 januari 2014

Små delade rum negativt för ledarskapet

Kontorsmiljön kan påverka hur medarbetarna ser på chefen. De som sitter i medelstora kontorslandskap är mest positiva till ledarskapet. Sämst, ur ledarskapssynpunkt, är att två till tre personer delar rum, visar ny forskning.

Spelar kontorets utformning roll för hur anställda ser på chefens ledarskap? Den frågan har Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare vid Stressforskningsinstitutet, undersökt tillsammans med två kolleger. Över 5 000 personer svarade på ett batteri av frågor om bland annat relationen till chefen, hur de uppfattade chefens karaktär, om chefen visade omtanke och om han eller hon lyssnade på dem.

Mest negativa till ledarskapet var de medarbetare som satt i små, delade kontorsrum, med 2-3 personer per rum. Mest positiva var de som satt i mellanstora kontorslandskap, med 10-24 personer per rum. Klassiska cellkontor, där varje person har ett eget rum, hamnade i mitten av skalan när det gällde medarbetarnas syn på chefens ledarskap.

– Vi blev förvånade. Vi trodde faktiskt att de som satt ensamma i cellkontor skulle uppleva ledarskapet som sämre än andra, säger Christina Bodin Danielsson.

Att de mellanstora kontorslandskapen upplevs som så positiva från ledarskapssynpunkt har troligen att göra med att chefen ofta sitter i samma rum som övriga anställda, menar hon. Det avdramatiserar och underlättar kontakten.

– Chefen och medarbetarna kommer närmare varandra. Man ser och hör varandra mer och det tar bort en del av laddningen i relationen.

I kontorsrum som delas av bara ett par personer kan i stället subkulturer utvecklas.

Forskarnas slutsats är inte att alla kontor bör byggas om till landskap. Men kanske bör man använda rummen flexibelt och inte låta samma lilla grupp sitta ihop år ut och år in, resonerar Christina Bodin Danielsson. Om alla har egna rum, är det viktigt att skapa mötesplatser och tillfällen då medarbetarna faktiskt träffas. Vanligtvis rör man sig annars inte särskilt långt från det egna skrivbordet.

De som sitter i kontorslandskap känner sig dessutom ofta störda av arbetskamraterna. Man måste alltså arbeta mycket med ljudfrågorna i kontorslandskapen, fortsätter hon. Det behöver också finnas tysta rum, som medarbetare kan dra sig tillbaka till för vissa arbetsuppgifter.

– Just ur ledarskapsperspektiv verkar kontorslandskap vara bra, men det är förstås många aspekter som ska vägas mot varandra, säger Christina Bodin Danielsson.

Läs mer

Artikeln Is perception of leadership influenced by office environment? av Christina Bodin Danielsson, Cornelia Wulff och Hugo Westerlund, publiceras i Journal of Corporate Real Estate.

Margareta Edling

Taggar: ArbetsklimatChefMå bra