Publicerad 17 mars 2014

Färre olyckor med empatiska platschefer

De bästa byggplatscheferna visar omtanke om medarbetarna som resurs, utnyttjar deras kompetens och arbetar med förbättringar i arbetsmiljön. Det visar en rapport från Sveriges Byggindustrier.

– Gemensamt för framgångsrika platschefer som är deras stora intresse för att skapa, leda och verka i projekt, och att de har ett förhållningssätt som skiljer sig från många andra, säger Per-Erik Josephson, professor på Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, och en av rapportförfattarna.

Tydligast i rapporten är omtanken om medarbetarna som resurs, anser han. Deras trivsel och vikten av att känna sig sedda. Cheferna jobbar också aktivt med att hjälpa personer som har varit sjuka tillbaka i jobb igen. De är även väldigt måna om att stötta och bry sig om medarbetare när de stöter på problem. I studien framgår att deras ledarskap skapar trygghet, tydlighet och engagemang hos medarbetare och leverantörer.

– Platschefernas sätt att tänka, som vägleder, beror på att de har format en stabil grund med värderingar utifrån erfarenhet.

Värderingarna handlar om ordning och reda, att de hushåller med resurser och har omtanke om organisationen och medarbetarna. Att tänka långsiktigt och att successivt vilja utveckla högre effektivitet i produktionen. Detta, menar forskarna, påverkar i sin tur medarbetarnas förhållningssätt till platschefen, företaget, kollegor, kunder och arbetsuppgifter. Forskarna ser också chefernas förhållningssätt som en förklaring till att en del företag över tid har bättre arbetsmiljö och resultat än andra. Och att detta ledarskap därför är en framgångsfaktor för företag, men också en viktig grund för verklig förnyelse i byggsektorn.

Per-Erik Josephson förklarar att platschefernas ledarskap bildar en helhet med viljan att förnya och förbättra arbetsmiljön genom arbetssätten att driva processer. Arbetssätten innebär att de lägger stor vikt vid att planera och leda arbetet för att hålla tidplanen genom hela projektet.

– Följden är mindre strul och mindre omplanering, som minskar frustration och stress hos medarbetarna. Det i sin tur minskar risken för olyckor.

Platscheferna gör även andra särskilda insatser för att förhindra olyckor och förbättra den psykosociala arbetsmiljön, men det är inte dessa insatser som är avgörande för framgången. Istället fokuserar de på att göra processen så fel- och störningsfri som möjligt med insikten om att det är organisationen, alltså medarbetarna, som åstadkommer detta. De utnyttjar medarbetarnas kompetens exempelvis genom att överlämna ansvar och fråga dem om råd. Även de som är yngre och mindre erfarna tillfrågas. Det får alla att känna sig sedda och att de kan bidra till projektet. Cheferna vet att detta arbetssätt leder till att uppfylla målen, vilket i sin tur leder till gladare medarbetare och en bättre arbetsmiljö.

Hälften av de medverkande platscheferna har avancerat från arbetare till tjänstemän. De har genom sin yrkesbakgrund byggt upp en mångårig erfarenhet till skillnad från dem som blir chefer direkt från en utbildning. Den andra hälften är ingenjörsutbildade som har med sig erfarenheter av att leda och driva projekt.

Studien visar också att cheferna tycker att handlingsfrihet är viktigt för att kunna driva projekten och utveckla arbetssätten. I förbättringsarbeten prioriteras ofta standardisering. I rapporten beskriver cheferna att standardiseringar visserligen är en självklar och viktig utveckling, men att dessa borde utföras så att det underlättar för dem. Och ge mer plats för kreativa inslag i lednings- och förnyelsearbetet som de ständigt jobbar med.

Per-Erik Josephson berättar också om baksidan av platschefernas ledarskap. Att de ofta jobbar för hårt, vilket kan leda till sjukskrivningar och kraschade äktenskap.

– Hos Sveriges bästa platschefer finns en stark lojalitet men också en önskan om mer resurser för att de själva ska orka. Ett råd till företagsledningen är att ta vara på sina toppchefer.

 

Fakta:
Rapporten "Sveriges bästa platschefer – verklighetens förnyare" är den sjunde sedan forskningsprogrammet startade 2010. Syftet är att presentera resultat från en studie av framgångsrika byggplatschefer i Sverige. Fokus har varit på att undersöka hur dessa byggplatschefer utför sina dagliga arbetsuppgifter, hur de ser på ledarskap på byggarbetsplatsen och hur de förnyar.

Suzanne Vikström

Taggar: ArbetsklimatArbetsolyckor och arbetsskador