Publicerad 4 november 2013

Unga kvinnor mår sämre på jobbet

Fler kvinnor än män uppger att de kommer att vara borta från jobbet på grund av sjukdom det kommande året. Framförallt gäller det de unga kvinnorna under 30. Det visar en ny undersökning från Sveriges Företagshälsor.

Kvinnor är och kommer att vara mer sjukfrånvarande än männen det närmsta året, enligt undersökningen Jobbhälsobarometern som görs av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Framförallt är det de unga kvinnorna som är drabbade. 80 procent av kvinnorna, mot 75 procent av männen, under 30 år har varit borta från jobbet det senaste året. Högre upp i åldrarna minskar sjukfrånvaron. I gruppen 41-54 år har 69 procent av kvinnorna varit sjukskrivna någon gång det senaste året. För männen är siffran 58 procent. För kvinnor över 55 är siffran 64 procent och för männen 44 procent.

Det framgår också av undersökningen att fler kvinnor än män tror att de kommer att vara borta från jobbet på grund av sjukdom det närmsta året. Särskilt gäller det gruppen unga kvinnor där 80 procent tror att de kommer att vara sjukfrånvarande.

– Vi har sett den här trenden sen flera år tillbaka. Men det som är allt mer skrämmande är att vi också ser att detta särskilt gäller de yngre i arbetslivet, de under 30 år. Sjukfrånvaron bland de yngre ökar och de är inte alls lika nöjda med sin arbetsmiljö jämfört med de äldre säger Lars Hjalmarson, vd på Sveriges Företagshälsor i en kommentar.

Det är också betydligt vanligare att kvinnor får ont i kroppen av jobbet samt att de upplever psykiskt obehag över att gå till jobbet. 42 procent av kvinnorna och 39 procent av männen under 30 år har mått psykiskt dåligt av jobbet det senaste året. Andelen sjunker bland både män och kvinnor högre upp i åldrarna. Minst andel finns bland män över 55 år.

Knappt en tredjedel av kvinnor och män under 30 år tror att deras nuvarande arbete kommer att påverka deras hälsa negativt de kommande två åren.

– Vi tycker det är hög tid att satsa på att förebygga ohälsa. Det är bättre att slå till innan det är förkylt, säger Lars Hjalmarson.

Fakta: Jobbhälsobarometern 2013 bygger på ca 4 500 telefonintervjuer med anställda i åldrarna 20-65 år som jobbar minst halvtid. Undersökningen genomförs årligen av Sveriges Företagshälsor i samband med Svenskt Kvalitetsindex.

Marianne Zetterblom

Taggar: Må bra