Publicerad 4 september 2013

Tre av fyra gravida blir sjukskrivna

En norsk studie visar att upp till 80 procent av alla gravida blir sjukskrivna på grund av sin graviditet. De kvinnor som fick sitt arbete anpassat hade ett par veckors kortare sjukskrivning. I Sverige finns inga siffror som berättar om gravidas sjukskrivningar. Men svenska arbetsgivare är skyldiga att anpassa arbetet till den som är gravid.

Läkaren Signe Dørheim vid Stavanger universitetssjukhus i Norge gjorde år 2012 en undersökning om sjukskrivningar bland gravida kvinnor. Undersökningen pågick i 18 månader och omfattade alla som under den tidsperioden besökte mödravårdscentralen på Stavangers sjukhus. De gravida fick svara på frågeformulär vid två olika tillfällen, i graviditetsvecka 17 och 32.

– Resultatet visade att 80 procent av kvinnorna varit sjukskrivna och att bara 20 procent varit friska under hela sin graviditet. Det var ett överraskande resultat, säger Signe Dørheim.

Hela 60 procent av kvinnorna uppgav att arbetet hade anpassats till dem och deras tillstånd. Dessa kvinnor hade i genomsnitt ett par veckors kortare sjukskrivningar.

– Kvinnornas arbetssituation var en viktig faktor för sjukskrivningarna. Därför måste kvinnors arbete anpassas så att de inte behöver vara borta flera månader i samband med en graviditet. Då förlorar de både pensionspoäng och i sin karriär, säger Signe Dørheim.

Signe Dørheim tror att arbetslivet har blivit tuffare och att det finns färre möjligheter att stanna upp och pusta ut.

– När man är på jobbet måste man vara effektiv till 100 procent i dag, säger hon.

En annan norsk studie visar att kvinnor vill vara kvar i arbetslivet under graviditeten men att tillståndet visar sig vara tyngre än de förutsett.

Så står också trötthet och sömnsvårigheter respektive bäckenbesvär för en tredjedel vardera av sjukskrivningsorsakerna och en femtedel hade sin grund i illamående. Bara 2 procent blev sjukskrivna på grund av depression och ångest, men de hade de längsta sjukskrivningarna, i genomsnitt 20 veckor.

Magnus Svartengren, som är professor och överläkare vid Arbetsmiljöverket, säger att sjukskrivningar är vanliga under graviditeten, men varken han eller Försäkringskassan har någon exakt statistik.

– Det man intygar vid sjukskrivning är en funktionsnedsättning på grund av sjukdom. Gravididet är i sig ingen sjukdom så det finns en rätt stor gråzon i hur man tolkar detta, säger han.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är inriktade på allvarliga risker för foster och barn och de aktuella diagnoserna i studien är mer relaterade till bedömning av risker.

– Min privata uppfattning är att det vore värdefullt att hitta mer flexibla lösningar som gör att man helt och hållet kan slippa vissa arbetsmoment, säger Magnus Svartengren.

– Det är ett tveeggat svärd att driva rätten till ledighet hårt. Då riskerar unga kvinnor att bli diskriminerad i arbetslivet.

I Sverige finns ingen statistik över gravidas sjukskrivningar. Försäkringskassan kan ta fram statistik över olika diagnoser och hur många som var sjukskrivna ett visst kvartal med denna diagnos. Men eftersom diagnoser som illamående, trötthet och sömnsvårigheter inte är unika för gravida går det inte att få fram specifik statistik över hur sjukskrivningarna ser ut. Det finns inte heller uppgifter om hur vanligt det är att arbetsgivaren anpassar arbetet så att de gravida kan stanna kvar i jobbet.

Inspektionen för socialförsäkringar gjorde år 2010 en undersökning om graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet. Enligt rapporten visar statistik från Försäkringskassan att sju av tio kvinnor fick någon ersättning under graviditetens sista tre månader, antingen sjuk- eller graviditetspenning.

Inspektionens slutsats var att fler kvinnor än i dag borde kunna få sjukpenning om Försäkringskassan tillämpade regelverket bättre. Försäkringskassan borde också göra fler individuella prövningar och bli bättre på att utreda om omplaceringar på arbetsplatsen är möjliga.

Fakta:

 • 3 000 kvinnor svarade på enkäten.
 • Upp till 80 procent varit sjukskrivna någon gång under graviditeten.
 • Genomsnittet var åtta veckor.
 • 14 procent var sjukskrivna hela graviditeten.
 • 63 procent under de tre sista månaderna.

Eva Ekelöf

Taggar: Arbetsmiljöarbete

  • / 08:01, 20 september 2013
  • /

  Vore intressant att se hur hög procent graviditetspenning som förekommer och om höt om våld och psykosomatiska orsaker ökat där och inte bara fysiskt tung, trångt och farligt.