Publicerad 27 augusti 2013

Stress påverkar livet efter pensionen

Stress och orimliga krav på jobbet leder till nedsatt hälsa i ålderdomen. Det är resultatet av en stor finsk studie där man under nästan 30 år följt hälsoutvecklingen hos finländska kommunalanställda.

– Dålig arbetsförmåga i medelåldern kan betraktas som ett tidigt varsel om problem med funktionsförmågan senare i livet. Vi såg ett samband mellan hög fysisk och psykisk belastning i medelåldern och ökat behov av sjukhusvård och förtida död. Men det fanns också skillnader som var kopplade till individens könstillhörighet och yrkesställning, säger Mikaela von Bonsdorff, vid Jyväskylä universitet.

Att anpassa arbetet mer efter individen är ett sätt att undvika framtida skador, enligt forskarna. Om man arbetar aktivt med att förebygga fysiska och psykiska besvär hos de medelålders anställda kan man bromsa upp en framtida försämring av hälsan. 

Forskningsresultaten presenteras nu i veckan på en konferens i Helsingfors arrangerad av finska Arbetshälsoinstitutet. Studien, som pågått sedan 1981, omfattar nästan 6 000 arbetare och tjänstemän i den kommunala sektorn.

 

Marianne Zetterblom

Taggar: StressPsykisk hälsaGenerationer