Publicerad 30 oktober 2013

Peppa till träning via jobbmejlen

Ett regelbundet mejlutskick kan förbättra kondition och blodtryck bland de anställda på arbetsplatsen. Det är en enkel och billig metod som snabbt ger resultat, visar en dansk studie.

Kan en regelbunden uppmaning till fysisk aktivitet på jobbet leda till bättre hälsa? Det ville en grupp danska forskare ta reda på. Utgångspunkten var att trots att de flesta känner till de negativa effekterna av ett stillasittande liv har många svårt att få till regelbunden träning. Därför behövs metoder för att få in fysisk aktivitet i vardagen på ett enkelt sätt.

I den danska studien fick 160 personer med stillasittande arbete göra korta pauser för att röra på sig. Ur ledningens perspektiv var det inte i första hand för att höja företagets produktivitet, utan för att skapa bättre socialt klimat.

Projektets syfte och innehåll presenterades på företagets intranät. Därefter började mejl skickas ut. Meddelandet till de anställda var att de skulle ta sin kollega under armen och gå på en tio minuters promenad i företagets trappor.

Under studiens gång mätte forskarna puls, vikt och blodtryck bland de medverkande.

Efter de tio veckorna syntes flera resultat, bland annat att konditionen förbättrats med upp till tio procent och att blodtrycket blivit en aning lägre. Engagemanget var också stort, 83 procent av deltagarna valde att gå i trappan minst tre gånger i veckan.

Enligt de danska forskarna finns det stor potential att förhindra negativa hälsoeffekter av stillasittande jobb om man ger utrymme för kortvarig fysisk aktivitet på arbetsplatsen.

Läs mer om studien här

Peter Rehnfeldt

Taggar: Må bra