Publicerad 29 april 2013

Musikers ohälsa ett dolt problem

Musiker och artister arbetar under förhållanden som i mångt och mycket påminner om elitidrottares. Men där idrottarna är omgivna av staber med specialister saknas till stor del den uppbackningen kring artister. Nu tas första steget för att skapa en rikstäckande företagshälsovård med kunskaper om artistlivets förutsättningar.

Utöver yrkeskunskaperna ställs höga krav på musiker och artister när det gäller rörelseprecision, uthållighet och att kunna prestera som allra bäst under press. Samma krav som också gäller för elitidrottare. I Idrottens värld finns en tradition av specialiserad kunskap kring till exempel prevention och rehabilitering som inte riktigt finns när det gäller artistvärlden.

– I idrottens värld praktiserar man de kunskaper som finns på ett helt annat sätt. Man jobbar till exempel med preventiv träning för att förebygga skador och med specifik rehabilitering. Vi ligger långt efter när det gäller musiker och artister, säger Ulrik Röijezon universitetslektor och forskare inom sjukgymnastik vid Luleå tekniska universitet.

Universitetet ordnar i sommar en nordisk konferens om musikers hälsa, den första i sitt slag med inriktning på bland annat ergonomi, belastningsskador, stress, hörselskador och framförande. Aktuell forskning från Norden och övriga världen kommer att presenteras och man kommer även att utbyta erfarenheter kring uppbyggnaden av företagshälsovård och specialistkliniker för musiker. Konferensen ska återkomma vartannat år.

– Konferensen är ett bra forum att samla personer som arbetar med de här frågorna, forskare, kliniker, musiklärare och musiker med intresse inom musikmedicin.

Tanken är också att årets konferens ska bli ett första steg mot en svensk rikstäckande företagshälsovård för musiker och artister som skådespelare, dansare, performanceartister och andra.

– Vi saknar något sådant idag. Det som finns är Artist- och musikerhälsan i Malmö och i övrigt enstaka som är intresserade. Musiker och artister är ofta anslutna till vanliga företagshälsovården.

Det behövs en samlad rikstäckande kompetens och därför har man sökt forsknings- och utvecklingspengar till ett treårigt projekt för att utveckla en form av rikstäckande företagshälsovård. I den styrgrupp som redan är bildad ingår både forskare, representanter för företagshälsovård, utövare och arbetsgivare.

– Musiker och artister är väldigt specifika yrkesgrupper som behöver specifik kompetens. Vi vill överföra den kunskap som finns till praktiska lösningar.

Varför det dröjt så pass länge innan de här frågorna lyfts har flera orsaker. Men till en del kan det bero på inställningen till yrket, tror Ulrik Röijezon.

– Det är högpresterande yrken där man hela tiden konkurrerar med andra personer. Det finns också inbyggt att man ska kunna ta pressen och viss smärta.

Anita Gullberg

Taggar: Ergonomi