Publicerad 23 maj 2013

Lärare kan få hjälp av röstsimulator

För lärare och andra som får röstproblem finns kanske snart en lösning. Just nu pågår ett forskningsprojekt där en komplett modell av den mänskliga rösten tas fram. Syftet är att få en bättre förståelse för hur rösten fungerar och hur röstproblem uppstår.

Sten Ternström är professor i musikakustik vid KTH och leder Eunison, ett tvärvetenskapligt projekt där sju forskargrupper från fyra länder samarbetar. Via den senaste datortekniken ska de skapa en komplett modell av den mänskliga rösten som är mer lik människokroppen och den riktiga ljudalstringen än vad som tidigare gjorts.

– Det blir ett slags atlas över människorösten som i förlängningen ska kunna användas av alla via internet, så att man i princip kan knappa in stavelser och se vad som händer, säger Sten Ternström.

Ett användningsområde som Sten Ternström ser framför sig är röstergonomi för yrkesgrupper som ofta får röstproblem, som exempelvis lärare, dagispersonal eller medarbetare på callcenters. För hörsel och buller finns normer, men för röstanvändning och påfrestningar på rösten finns inga normer, påpekar Sten Ternström.

– Vi vet att folk kan få problem när de pratar mycket eller starkt, men det genanta är att vi inte vet exakt vad som händer i stämbanden när de belastas. Vissa kan prata dag ut och dag in och andra blir trötta direkt. Med en sådan här modell kan man studera var påfrestningarna på stämbanden blir som störst, och simulera vad som händer om förutsättningarna i röstorganen ändras, säger han.

Den mänskliga rösten är mycket komplex, och tidigare mekaniska modeller har bara kunnat göras på delar av rösten. I dag är de flesta talande maskiner och rösthjälpmedel därför baserade på inspelade röstljud som klippts ihop till tal. Att göra en totalsimulering har inte varit tekniskt möjligt. Men den nya modellen ska utgå från fysikens lagar och simulera hur hela rösten skapas och fungerar; hur stämbanden vibrerar och svänger beroende på lufttryck från lungorna, och hur våra individuella munnar och läppar påverkar ljudet. Detta trots att stämbanden är mjuka och sladdriga och svåra att räkna på, och att röret vi pratar med ändrar form hela tiden, vilket gör uträkningarna extra krångliga, enligt Sten Ternström. Beräkningarna kommer att bygga på miljontals små rörliga segment av vävnad och luft.

– Tanken svindlar när man tänker på hur många räkneoperationer som behövs, men trots det vågar vi försöka. Vi hoppas skapa en detaljerad modell av rösten med stora användningsområden. Rösten är ju viktig för alla oss, och har man ingen röst är det ett väldigt handikapp i dagens samhälle.

 

Carin Hedström

Taggar: BullerInnovationer