Kvinna vid dator

Publicerad 5 september 2013

Lär känna din personliga lärstil

Lär du dig bäst i avskildhet eller i grupp? Hur påverkas du av ljud och ljus? Blir du stressad av förändringar i arbetsmiljön? Nu har forskare utvecklat en ny app, som kan ge dig en bild av din personliga lärstil.

Både enskilda medarbetare och arbetsgivare kan ha nytta av att veta mer om olika lärstilar, menar Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet i Härnösand. Hon har, tillsammans med sin danske kollega Svend Erik Schmidt, utvecklat en ny app som man kan använda för få en uppfattning om sitt eget sätt att lära. Troligen den första i sitt slag i Europa, enligt Lena Boström.

– Vi har alla, både vuxna och barn, olika sätt att ta till oss ny kunskap. Det kan vara bra att få insikt om hur man lär sig bäst, säger hon.

Lärstilsforskningen, framför allt de amerikanska professorerna Rita och Ken Dunn, har identifierat ett antal faktorer som påverkar hur vi tar till oss ny, komplicerad kunskap. Det handlar om miljön, men även om emotionella, sociologiska, fysiska och psykologiska faktorer.

Den som använder lärstilsappen tar ställning till en rad påståenden om allt från möblering och rörelsebehov till motivation och önskan om strukturer. Självskattningen resulterar i en profil över personens lärstil.

– Sedan får man också konkreta råd och tips om till exempel studietekniker som passar lärstilen, säger Lena Boström. Är man inne i en period med låg motivation kan det handla om hur man ökar den. Den som behöver mycket strukturer får tips om hur man kan försöka skapa sådana.

Det är bra att testa sin lärstil regelbundet, kanske en gång per år, tycker hon. Sättet att lära är inte hugget i sten.

– Är man medveten om sin lärstil, så kan man också förändra den, genom att förstärka det positiva och jobba med det som fungerar mindre bra.

Tanken är att appen ska kunna användas av studenter och i arbetslivet.

– Det finns ett enormt sug från företag, som vill bygga lärande organisationer och utnyttja den styrka som finns i mångfald, säger Lena Boström.

Insikt om medarbetarnas olika i lärstilar kan få betydelse för arbetsmiljön, menar hon. Arbetsgivare kan med ganska enkla medel organisera arbetsmiljön så att alla kan jobba under så bra förutsättningar som möjligt. Även de som sysslar med utbildning, till exempel inom arbetsmiljöområdet, kan vinna på att känna till mer om hur olika mottagare lär sig.

Margareta Edling

Taggar: KompetensVerktyg och produkterInnovationer

  • / 05:46, 15 april 2014
  • /

  Tankade ner appen i Iphone just för att se om det är användbart i en kurs med medarbetare jag ska ha. Appen är i språket riktad till unga, i skolåldern el möjligen unga studenter.

  • / 09:04, 16 september 2013
  • /

  Hej!
  Det finns också en app för Andriod som heter Learning Style Test (Meizilp) som är gratis. Väldigt enkel, dock.

  • / 11:01, 11 september 2013
  • /

  Supertack Andreas :)))

  • / 04:58, 11 september 2013
  • /

  Jag hittade appen på App Store (iPhone) när jag sökte på "lärstilar" men den heter LearningStyle och kostar 15kr. InfoMentor är det som står som tillverkare. Har inte installerat den än, så kan inte säga något om den.

  • / 03:47, 11 september 2013
  • /

  Som sagt var finns Appen att ladda ner Lena - Har som du jobbat med LWS sedan intron i Sverige - Bra initiativ med App :))

  • / 03:01, 11 september 2013
  • /

  Hej! Hur får man tag i denna app?