Publicerad 19 november 2013

Lär dig undvika kursfällan

Alltför många företag och organisationer hamnar i en kursfälla där medarbetarna slentrianmässigt skickas på olika utbildningar. Nu lanserar Europeiska socialfonden en handbok i hur man kan utveckla verksamheten och medarbetarna parallellt.

Många organisationer bedriver en pliktskyldig kompetensutveckling, som innebär att medarbetarna rutinmässigt skickas iväg på olika kurser. Det anser Anna-Karin Florén, en av bokens författare.

– Om kunskaperna inte tas tillvara faller de snabbt i glömska. Detta är en kostsam och i värsta fall bortkastad insats, säger hon.

Under arbetet med boken kom hon själv att börja betrakta arbetsplatslärande som ett förhållningssätt till kunskapsinhämtning snarare än som en metod.

– Arbetsplatsen är en helhet, där alla medarbetare är ansvariga för både sin egen och verksamhetens utveckling.

Boken bygger på intervjuer med forskare som tittat närmare på de olika socialfondsprojekt som bedrivits kring arbetsplatslärande.

– I boken kan läsaren steg för steg följa processens delmoment, från strategi via handlingsplan till genomförande. Boken är kortfattad och tänkt att vara en introduktion till hur man bedriver framgångsrikt arbetsplatslärande, säger Anna-Karin Florén som menar att företag, myndigheter och organisationer ställs inför stora utmaningar när de vill utveckla såväl medarbetare som sin verksamhet parallellt.

Den kanske största utmaningen är att organisationen ska orka med ett genomgripande förändringsarbete, där alla medarbetare måste vara engagerade.

– Projekterfarenheter visar att det ofta är anställda som haft samma arbetsuppgifter under lång tid och som har dåliga erfarenheter av sin egen skolgång som är de största motståndarna till förändring. När ett projekt väl har sjösatts, brukar medarbetarnas inställning förändras till att bli mer positiv, säger Anna-Karin Florén.

Läs mer om handboken

Peter Fredriksson

Taggar: KompetensVerktyg och produkter