Publicerad 13 mars 2013

Jogga bort vårdeppet

Motion ger betydande effekt vid mild till måttlig depression, enligt en ny studie. Hälften av de som testat motion slutade med antidepressiv medicin efter en månad med den nya behandlingsmetoden.

Torbjörn Josefsson är doktorand i psykologi och har tillsammans med forskarkollegor vid Göteborgs universitet analyserat resultaten av 15 olika studier av träning, motion och depression. Analysen har publicerats i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

– Resultaten visar att fysisk träning har en positiv effekt för dem som har en mild till måttlig depression, säger Torbjörn Josefsson.

Han menar att eftersom depressioner ökar kraftigt i Sverige behövs det metoder och strategier som kan möta detta ökade behov. Gruppträningsprogram kan därför utgöra ett viktigt alternativ till traditionell behandling eller vara ett komplement till traditionell behandling.

– Många patienter vill inte ha medicinering. I vår analys fann vi att så många som upp till hälften kunde sluta att ta sin medicin inom en månad. Motion har inga dokumenterade bieffekter till skillnad från medicinering, säger han.

Torbjörn Josefsson menar att primärvården, företagshälsovården och psykiatrin därför kan rekommendera fysisk träning till personer med mild till måttlig depression som inte har fysiska besvär som hindrar motionsutövande.

– Landsting bör också själva kunna utveckla gruppinterventioner på till exempel tre till fyra månader med motion för denna målgrupp. Utgångspunkten kan vara en måttlig dos och intensitet; cirka tre gånger i veckan i 45 minuter med 60 till 80 procent av maximal ansträngning.

Ett skräddarsytt program för deprimerade skulle även kunna omfatta motivationsstöd där det ingår individuella samtal såväl som gruppsamtal.

– Det vi själva planerar inför ett framtida forskningsprojekt är att pröva att kombinera mindfulness meditation med fysisk träning för mild till måttlig depression. Det kan vara möjligt att denna kombination kan träffa fler depressiva symptom än vad mindfulness respektive motion kan göra på egen hand, säger han.

 

Fakta:

Analysen är den första där man bara har inkluderat studier som har undersökt effekten av fysisk träning och motion och där forskarna har gjort jämförelser utifrån tre kategorier:

* de som inte får någon behandling.

* de som får placebo.

* de som får sin ordinarie pågående behandling.

Peter Fredriksson

Taggar: Må braPsykisk hälsa

  • / 01:26, 15 mars 2013
  • /

  Ja, det är så skönt att träna! Hela livet påverkas positivt av att kroppen får röra på sig. Att kombinera det med att meditera eller annan form av reflektion är ju en given succé! Borde vara obligatoriskt på alla arbetsplatser idag!

  • / 02:52, 13 mars 2013
  • /

  Nu är det bevisat igen!