Publicerad 4 oktober 2013

Hjärngympa motverkar utslitning

De som har monotona arbeten blir inte lika trötta om de kan avbryta jobbet då och då och göra andra, mentala arbetsuppgifter. Som att beställa komponenter eller prata med en kund. Hur svåra dessa uppgifter ska vara och hur ofta de ska göras ska nu forskare ta reda på.

– Det finns forskning som visar att kognitiva arbetsuppgifter minskar tröttheten i ett monotont, fysiskt arbete, men vi vill ta reda på hur kombinationen ska se ut, säger Svend Erik Mathiassen, som är professor vid Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle.

Monotona arbeten är fortfarande vanliga och både trötthet och belastningsskadorna ett väl känt gissel. Oftast lägger man in en paus för att begränsa tröttheten eftersom det inte finns något annat arbete att växla med. Pauserna kan inte ta mer än cirka 5 procent av den produktiva arbetstiden av hänsyn till lönsamheten. Kunde man i stället lägga in ett arbete som begränsar tröttheten, men som också är produktivt vore det smart.

– Då slår man två flugor i en smäll. Återhämtningen blir bättre och man kan utföra ett arbete som är produktivt, säger Svend Erik Mathiassen.

I pilotundersökningen, som man genomfört vid CBF, bestod det upprepade arbetet i att försökspersoner fick föra en hantel, som vägde några 100 gram, från en platta till en annan framför sig, fram och tillbaka en gång per sekund. Detta gjorde man i sex minuter, sedan kom en paus om tre minuter. I pausen fick försökspersonen en mental, kognitiv uppgift som antingen var väldigt enkel, medelsvår eller svår.

Det bestod i att bokstäver passerade förbi på en datorskärm. I den enkla uppgiften skulle man komma ihåg den senaste bokstaven som man sett.

– Det var busenkelt. Den mellansvåra uppgiften var att minnas de två senaste bokstäverna. Det gick litet sämre, säger han.

Den svåraste varianten var att komma ihåg tre bokstäver och det klarade inte alla av. Under tiden mättes blodtryck, puls, muskelaktivitet och andra variabler.

– Det visade sig att de personer som utförde den medelsvåra varianten hade lägre blocktryck och bättre hjärtslag än både de som gjorde den enklare och den svåraste. Den enkla var för enkel, den svåra verkade bara lägga sten på en redan tung börda.

Förklaringen kan vara att kognitivt arbete stimulerar den del av hjärnan där vi upplever trötthet så att känslan av trötthet minskar och återhämtningen främjas.

– Man får en sådan "central" trötthet av långvarigt upprepat arbete, man kan kalla det en slags mental trötthet, säger Svend Erik Mathiassen.

I det nya projektet ska man undersöka den fysiska belastningen i tre steg och kombinera detta med mentala uppgifter på olika nivåer.

En arbetsgivare skulle långsiktigt kunna undersöka vilka möjligheter det finns att erbjuda de anställda ett arbete i pausen.

– Ett bord, en stol och ett korsord är säkert bra. Men ännu bättre vore att planera in ett kognitivt arbete som är produktivt, säger han.

Han tror att fysiskt och mentalt arbete kan vara ömsesidigt gynnsamt åt båda hållen.

– Den som har mentalt arbete och börjar blir trött kan ta till ett fysiskt för att piggna till i jobbet. Som en lunchpromenad.

I tre år ska Svend Erik Mathiassen och hans kollegor studera dessa effekter i olika experiment för att se vilka kombinationer som fungerar bäst. Målet är att ta fram riktlinjer.

Eva Ekelöf

Taggar: ArbetsmiljöarbeteErgonomi