Publicerad 16 september 2013

Forskare räknar på nyttan av god arbetsmiljö

Många företag är omedvetna om kostnaderna för arbetsmiljörelaterad ohälsa. Nu tar forskare fram en modell där arbetsgivare och företagshälsa kan räkna ut vinsterna med förebyggande insatser.

– Vi kommer att titta på nivåer av produktionsbortfall orsakade av hälso- och arbetsproblem genom att låta anställda och chefer bedöma hur ett särskilt problem påverkar prestationsförmågan, säger Malin Lohela Karlsson, vid institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Det resultatet blir sedan underlag till en modell för att räkna ut vinsterna med förebyggande insatser ute på arbetsplatserna.  

Projektet är ett av åtta forskningsprojekt i AFA Försäkrings treåriga satsning på forskning om företagshälsovården. Stödet på 30 miljoner går till fem universitet och institutioner, varav Malin Lohela Karlsson får 4 miljoner.   

– Modellen ska göras tillgänglig för exempelvis företagshälsovården, arbetsgivare eller andra aktörer. Den kan användas både för att identifiera nuvarande kostnader men även för att utvärdera effekter av insatser, säger hon.

Bakgrunden till projektet är att många företag inte känner till kostnaden för ohälsa ur ett arbetsgivarperspektiv. Men genom regelbunden användning av beräkningsmodellen vid arbetsmiljöinsatser blir det på sikt mindre kostnader för sjukfrånvaro och produktionen ökar. 

Arbetsgivarna har stöd i det förebyggande arbetet hos företagshälsovården, men möten med parterna från arbetsmarknaden visade att vissa branscher inte ser nyttan med företagshälsan. De själva ser ett stort behov av modellen eftersom de då tydligare kan visa effekterna av sina satsningar till kundföretagen. Information som också efterfrågas av kunderna.  

– För många företag är ekonomiska underlag viktiga när de ska fatta beslut om insatser. Då kan visad ekonomisk nytta leda till att arbetsgivare ökar sina investeringar som på sikt bidrar till friskare personal, säger Malin Lohela Karlsson.   

Företagshälsovården har varit föremål för många satsningar och utredningar de senaste åren. Syftet har varit att öka andelen anställda som har tillgång till företagshälsovård. Hans Augustson, chef för forskningsfrågor på AFA Försäkring förklarar varför det behövs ytterligare en storsatsning.

– Det finns mycket forskning kring företagshälsovård men med vår satsning är vi angelägna om att bidra till att forskningen också kommer till praktisk nytta ute på arbetsplatserna.

Han anser att om forskningen även kopplas till de metoder som redan finns så höjs också kvaliteten i företagshälsovården. Och att båda satsningarna bidrar till att den faktiska kunskapen når ut till företagshälsan och till arbetsgivarna.

Suzanne Vikström

Taggar: Arbetsmiljöarbete