Publicerad 2 oktober 2013

Chefens arbetsmiljö glöms bort

Chefers arbetsmiljö spelar roll – för deras hälsa, men också för deras ledarskap, visar en ny avhandling. Ofta glöms chefernas arbetsvillkor bort och de får för lite stöd.

Hur cheferna i ett företag fungerar har stor betydelse för resultaten och för medarbetarnas arbetssituation. Ändå uppmärksammas deras arbetsmiljö ganska sällan, menar Daniel Lundqvist, vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Hans avhandling handlar om kopplingen mellan chefers psykosociala arbetsmiljö och deras hälsa och ledarskap. Studierna omfattar 450 chefer på olika nivåer, och cirka 3 500 medarbetare, i nio svenska organisationer. Han har också djupintervjuat ett sextiotal chefer om deras ledarskap, och även undersökt hur deras medarbetare ser på sin chef.

– Med tanke på hälsan, men också för att chefer har stort inflytande, är det viktigt att lyfta frågan om deras arbetsvillkor, säger Daniel Lundqvist. Chefer pratar sällan om sin egen arbetsmiljö och det finns inte så mycket forskning på området.

Arbetsvillkoren har betydelse för chefernas hälsa och får effekter på ledarskapet, konstaterar han. En chef som mår psykiskt dåligt förmår inte motivera och inspirera på jobbet.

– Chefen stänger in sig, säger han. Antingen fysiskt, genom att stänga dörren till kontoret, eller mentalt, genom att bli frånvarande. Medarbetarna får mindre guidning och stöttning.

Antalet underställda medarbetare är en av de faktorer som påverkar chefers arbetsmiljö och ledarskap. Ju fler medarbetare, desto svårare att vara en engagerad och stödjande chef. Vad som är "idealsiffran" kan Daniel Lundqvist inte säga utifrån sina studier, men han uppskattar att den ligger vid ungefär 15 personer.

– Att ha goda sociala relationer till kolleger och medarbetare främjar ett bra ledarskap, säger han. Likaså att man som chef får utmaning, stimulans och feedback i sitt eget arbete.

Chefer som upplever rollkonflikter eller motstridiga förväntningar har svårare att vara bra ledare. Sådana problem har framför allt mellancheferna. De kan å andra sidan hantera pressen i arbetet genom att ibland arbeta kortare dagar eller förändra sina egna arbetsuppgifter.

Första linjens chefer upplever ungefär samma slags arbetsmiljöproblem som vanliga medarbetare.

– För dem har kraven i arbetet, och balansen mellan arbete och privatliv, stor betydelse för hälsan.

Stöd i arbetet är viktigt för chefernas psykiska hälsa. De stöttas från två olika håll, visade studierna. Då de till exempel söker information, eller behöver prata om konkreta frågor som handlar om hur jobbet ska utföras, vänder de sig inåt i organisationen. Men för att ventilera känsliga ämnen, som stress, personalproblem eller sitt eget ledarskap, tar de hjälp av stödpersoner utanför arbetsplatsen, exempelvis före detta kolleger. Dessa betyder mest för hälsan.

– Cheferna upplever ofta att de riskerar att förlora sin legitimitet som chefer om de skulle tala om svårigheter med medarbetarna. Att de inte pratar med sin närmaste chef har att göra med att de inte vill visa svaghet. De tror att de kanske skulle fråntas sitt chefsmandat, säger Daniel Lundqvist.

Mentorskap och stödjande nätverk borde alla chefer erbjudas, anser han.

Här kan du ladda ner avhandlingen:

Margareta Edling

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChef

  • / 11:28, 10 oktober 2013
  • /

  Intressant artikel men jag tror inte att det är hela sanningen. Jag är övertygad om, och jag vet att, alldeles för många chefer är.......inkompetenta.....när det gäller arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. Där ligger det stora problemet. Det ser jag i min profession som huvudsskyddsombud inom det område jag är verksam. Man lägger över ansvaret på "dig som är skyddsombud" vilket är ett stort bevis för avsaknad av kompetens. Arbetsgivaren och/eller cheferna vet inte om (eller så struntar dom i det) sitt ansvar när det gäller arbetsmiljön.

  • / 03:52, 3 oktober 2013
  • /

  Tack för en "klockren" artikel om chefers situation idag! Det är den bild jag ofta möter på arbetsplatser. Hur ska man kunna leda andra om man knappt orkar med sin egen situation? Är det undra på att många unga väljer bort chefsrollen? Situationen behöver förbättras - och det snabbt!