Publicerad 1 februari 2013

Bra relationer på jobbet får oss att göra mer

Vad krävs för att vi ska ge det där lilla extra på jobbet och anstränga oss lite mer än vad som förväntas? Svaret ligger i det sociala samspelet mellan kollegor.

Företag och organisationer sätter stort värde på anställda som visar engagemang och tar större ansvar än vad som förväntas. Exempel på vad som kan vara informellt ansvarstagande är att peppa och uppmuntra en kollega, att ställa upp vissa perioder fast den formella arbetstiden inte räcker till, att visa lojalitet mot arbetsgivaren eller att bidra till arbetsmiljön på ett sätt som egentligen inte formellt kan krävas.

Forskaren Helén Stockhult har undersökt vad det är som gör att människor väljer att engagera sig, ta ansvar och göra det lilla extra på jobbet. I sin avhandling i företagsekonomi vid Örebro universitet, har hon följt ett medarbetarskapsprojekt på Posten för att undersöka vilket ansvar utöver det formella som brevbärarna känner att de bör ta för kunder, kollegor, organisationen och arbetsuppgifter.

Studien visar att hur vi agerar i vår medarbetarroll följer ett mer komplicerat mönster än vad som ryms mellan ramarna i själva arbetsbeskrivningen. En del av svaret ligger i det sociala samspelet mellan kollegorna och i dialogen mellan människor.

Viljan att ta ansvar skapas genom de sociala reglerna på arbetsplatsen. Hur de utformas och ges mening bestäms i situationen och i arbetsgruppen, säger Helén Stockhult.

Det icke formellt förväntade ansvarstagandet är i hög grad förknippat med själva situationen och omständigheten än vad tidigare forskning visat. Företagslogiken är däremot mer homogen och ställer samma krav på ansvarstagande i alla situationer.

– En medarbetare som till exempel inte följer de sociala spelreglerna och ställer upp för sina kollegor när de behöver hjälp, kan inte räkna med att själv få stöd säger Helén Stockhult.

Hon betonar att det är viktigt att företag och organisationer förstår hur betydelsefulla relationerna mellan medarbetare är. Arbetsgivare som inser hur värdefullt det är, kan genom att skapa ett bra socialt klimat bidra till att viljan till ansvarstagande har större chans att utvecklas.

– Det kan vara att förstå hur det sociala regelverk som styr de anställdas vilja till ansvarstagande ser ut och skapa sociala arenor och mötesplatser, säger Helén Stockhult.

Fakta:
Avhandlingens titel är: "Medarbetare i dialog. En studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade". Helene Stockhult disputerade i slutet av januari.

Margaretha Eldh

Taggar:

    • / 12:02, 6 februari 2013
    • /

    Intresant vinkling.Gjorde själv ett forskningsbaserat utvecklingsprojekt vid en verksamhet som hade höga sjukskivningstal - ofta måndag och fredag. Genom att involvera samtliga medarbetare i en utvecklande dialog som fokuserade både på kärnverksamhetens resultat och ett bra arbetsklimat minskade sjukfrånvaron c:a 8% till 1% på mindre än ett år samtidigt som lönsamheten steg ordentligt.