Scenskräck är vanligt

Publicerad 7 augusti 2013

Ångest att tala inför kollegorna vanligt

Alla tittar på dig. Du ska hålla en viktig presentation när du börjar staka dig. Scenskräck är vanligt men ibland kan rädslan bli ett hinder i arbetslivet. Många lider helt i onödan.

– Att bli nervös vid framträdande är en vanlig rädsla. Men när det blir ett stort hinder i livet kan det handla om social fobi, säger psykologen och professorn Tomas Furmark.

Du är inte ensam, över en miljon andra svenskar lider också av samma sociala handikapp. De kan få ångest inför ett vanligt måndagsmöte och gör allt för att slippa tala inför kollegorna. De flesta utvecklade fobin redan i tonåren, men med träning kan oron försvinna.

För de flesta med social fobi är ångesten kopplad till specifika situationer. De är rädda för att hamna i fokus för andras uppmärksamhet i samband med en prestation.

– Ofta handlar det om muntliga framträdanden, säger Tomas Furmark.

En mindre grupp, runt två procent av befolkningen, har däremot en generaliserad form av social fobi som visar sig i de flesta sociala sammanhang i livet.

– De är rädda för att gå på fest och småprata med folk som de inte känner. De kan också tacka nej till en anställning för att jobbet ställer för stora krav på att prata inför publik. Rädslan tar över hand och styr livet, säger han.

Om vi utvecklar social fobi har till hälften med generna att göra.

– Det finns en ärftlig sårbarhet. Personer med social fobi har överkänsliga nätverk i hjärnan som har uppstått som en effekt av både arv och negativa livshändelser, säger han.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar mycket bra för att bota fobier, däribland social fobi. Att träffa en terapeut en gång i veckan är vanligt, men internetbehandling blir allt vanligare.

– Det funkar också med självhjälpsbehandling. Men där gäller det att hålla uppe motivationen, säger Tomas Furmark, som själv har skrivit en självhjälpsbok mot social fobi.

För den som är drabbad gäller det att ändra både tankar och beteenden. Negativa tankar om vad som ska hända när man står i rampljuset är vanligt och många är nervösa för att bli nervösa.

Den som vill prova att bota dig själv kan börja med att föra dagbok över sina tankar och identifiera hur man tänker i problematiska situationer.

– Steg ett är att skriva ner vilka känslor som uppstår och hur tankar och känslor hänger ihop, säger han.
Steg två innebär att ifrågasätta och förändra tankar till mer förnuftiga sådana. Men ingen blir botad utan att utsätta sig för obehaget.

 – Exponeringsbehandlingen ska ske gradvis. Man trappar oftast upp stegvis under kontrollerade former. Börja med en situation som ger 10 av 100 på ångestskalan, säger han.

Tre av fyra svarar på KBT-behandling, men det finns också medicin, så kallade serotoninpåverkande läkemedel.

För att inte falla tillbaka gäller det att fortsätta utsätta sig.

– Om du tränar mycket på att köra bil kan du ta körkort. Men du måste också fortsätta utsätta sig för trafiksituationer, du ska inte vänta i tio år innan du kör bil igen, säger han.

    Läs mer:

Boken ”Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi”, Liber förlag. Författare Tomas Furmark och Per Carlbring.

Maja Lundbäck

Taggar: Må braPsykisk hälsa