Publicerad 13 februari 2013

Allt fler vill ha riktlinjer kring jobbmejl på fritiden

I takt med att telefoner, datorer och teknik utvecklas blir gränserna mellan arbetsliv och privatliv allt suddigare. I smarta telefoner kan mejlen läsas närsomhelst och varsomhelst. Ofta är det medarbetaren själv som måste sätta gränsen. Men nu flyttas fokus till arbetsgivaren – och frågan om lagstiftning har väckts.

I Tyskland är debatten i full gång, och den tyske arbetsmarknadsministern Ursula von der Leyen la i somras ett förslag om att lagstifta att anställda inte ska behöva läsa mejl på sin fritid. Andra företag i landet har börjat stänga av mejlservrar på helger eller kvällar, eller radera medarbetares mejl när de är på semester. Inom kort kommer det svenska tjänstemannafacket Unionen att presentera riktlinjer för gränslöst arbete och förslag om tillgänglighetspolicies, baserat på en stor mängd undersökningar om hur medlemmarna vill jobba. Men lagstiftning är inte rätt väg, tror Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

– Våra medlemmar vill arbeta flexibelt, de vill ha möjlighet att hämta barn tidigare och jobba på kvällen. Men det gäller att skapa förutsättningar för att jobba gränslöst och ändå behålla hälsan. Arbetstiden är en av våra viktigaste arbetsmiljöfrågor. Att använda sig av policies på arbetsplatserna är en väg, säger hon.

Christin Mellner är arbetslivsforskare och doktor i psykologi vid Stockholms universitet. Hon forskar om gränslöshet i arbetslivet och tillsammans med två kollegor har hon nyligen fått ett stort forskningsanslag för att undersöka hur individer i olika yrken och branscher förhåller sig till gränslöshet, och hur gränser konstrueras med viktiga parter både i arbete och privatliv. Christin Mellner är positiv till policies, men tveksam till lagstiftning, i alla fall än så länge.

– Jag ser inte lagstiftning som det första steget. Det viktiga är att diskutera tillgänglighet och gränslöshet på arbetsplatser, och skapa gemensamma överenskommelser, normer och policies. Det handlar nog inte om att få skarpare gränser utan att hitta bra sätt att hantera gränslösheten, säger hon.

I kunskapsintensiva och internationella organisationer finns dessutom praktiska förutsättningar som komplicerar det hela. Medarbetare och kunder finns i olika länder och olika tidzoner.

– Det gör frågan om arbetsgivarens ansvar väldigt svår. Kanske är det viktigt att vara tillgänglig även efter kontorstid om du har en kollega i Los Angeles. Kanske är det inte möjligt att konkurrera på en internationell marknad om man inte är tillgänglig.

Det som är kännetecknande för gränslöst arbete, anser Christine Mellner, är att många beslut kring arbetet lämnas till individen. Och alla individer är olika, vill ha olika gränser och har dessutom olika förmåga att sätta gränser. Att arbetsgivare börjar ta fram policies är en därför en bra start.

– Hur flexibla och tillgängliga måste vi vara för verksamheten? Ska vi ha ambitionen att inte ringa eller mejla på kvällstid? Titta också på hur den osynliga kulturen ser ut. Vilka outtalade normer finns det idag?

Men det är inte bara i arbetslivet diskussionerna om gränser behövs. När jobb och fritid flyter ihop krävs gränsförhandlingar på fler områden.

– Vi har olika önskemål och preferenser och det gäller inte bara i arbetslivet. Nästa steg är att vi måste samkonstruera våra gränser med alla våra viktiga partners, både jobb och familj, säger hon.

Carin Hedström

Taggar: ArbetsmiljöarbeteStressIT

  • / 07:55, 21 februari 2013
  • /

  Mail har den fördelen att den om skriver gör det när den vill och den som läser gör det när den tycker att det passar.

  Jag har ett konto med min jobbemail både i mobil o iPad. Det är mitt val eftersom det är praktiskt. Men jag kan också välja att stänga av den om jag vill.

  Förr drog man ur jacket på telefonen när man inte ville bli störd. Idag måste vi lära oss att vara "nerkoppade". Det handlar inte bara om det som är jobbrelaterat. Vi måste ta ansvar för vår fritid.

  Anser inte att avsändaren har ansvar för när jag läser mail.

  • / 07:02, 20 februari 2013
  • /

  Ibland känns det som att det förväntas att man ska ha full koll på arbetet trots att man varit på semester. Det kan vara en baksida i att "få lov" att nyttja arbetsredskap även på fritid

  • / 09:49, 20 februari 2013
  • /

  Bra att det finns policy om detta på företaget!

  • / 09:49, 20 februari 2013
  • /

  Bra att det finns policy om detta på företaget!