Publicerad 24 juni 2013

Allt fler jobbar på semestern

En tredjedel av tjänstemännen i privat sektor är tillgängliga för arbetsgivaren under semestern. Men det verkar inte bero på önskemål från cheferna utan på att man vill vara tillgänglig för kunder och klienter.

Andelen tjänstemän som är tillgängliga för arbete under semestern har ökat något jämfört med förra året. Totalt rör det sig om en tredjedel av tjänstemännen i privat sektor. Av dessa uppger en tredjedel att det hindrar dem från att koppla av. En fjärdedel säger att det ger dem mindre tid med familj och vänner och att det leder till konflikter hemma.

Unionens samhällspolitiska chef Cecilia Beskow tror att det slimmade arbetslivet är orsaken till att fler väljer att jobba under semestern.

– Det är inte rimligt att arbetet är organiserat så att det står och faller med en enda person. I så fall är sannolikheten rätt hög att tjänstemannen faller själv efter några år. Det är viktigt för en själv, och det är viktigt för ens jobb att man får sin semester, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen.

Av dem som är tillgängliga för arbete under semestern verkar inte chefen vara främsta skälet, cirka en av sex uppger att chefen förväntar sig att de ska vara det. I stället handlar det om att underlätta för kunder, klienter och kollegor. Cirka en av sju arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt.

– Tjänstemännen gillar generellt sina jobb och ett högt arbetstempo behöver inte vara farligt, så länge det finns tid till återhämtning och vila. Semestern är ett vattenhål för att orka resten av året, säger Cecilia Beskow.

Fakta
Undersökningen bygger på 1 038 intervjuer med tjänstemän i privat sektor i Novus webbpanel under perioden 28 maj-6 juni 2013. Undersökningen är beställd av Unionen.

Marianne Zetterblom

Taggar: StressLivsstil