Fartyg Foto:istockphoto

Publicerad 23 april 2012

Fartygsbefäl står och sover

Trötthet och brist på sömn är några av de största säkerhetsriskerna inom handelssjöfarten. Många fartygsbefäl faller in i så kallad mikrosömn under sina arbetspass. Det visar slutrapporten från ett europeiskt forskningsprojekt.

I det europeiska forskningsprojektet Horizon har man mätt graden av sömnighet och trötthet hos fartygsbefäl. Mätningarna som bland annat gjordes med EEG, då man mäter elektrisk aktivitet i hjärnan, samt genom självskattning enligt Karolinska institutets sömnighetsskala (KSS), gav både oväntade och alarmerande resultat. 40 procent av fartygsbefälen föll in i så kallad mikrosömn vid minst ett mättillfälle. Sömnbristen påverkar prestationen. Bland annat hade befälen problem att snabbt hantera uppkomna situationer som väjningsmanövrar och larm om tekniska fel.

– Samtliga vakter låg på kritiska nivåer över sex enligt KSS, en del på åtta och nio. Det är i intervallen sex till nio som mikrosömn inträffar, hjärnan går i ”stand-by läge” för den orkar helt enkelt inte vara aktiv på grund av sömnbrist. Det är då man i princip står och sover. Samtidigt försämras reaktionstider och uppmärksamheten liksom förmågan att fokusera även på enkla uppgifter under så kort tid som fem minuter, säger Margareta Lützhöft, ansvarig för projektet och mätningarna på Chalmers Lighthouse i Göteborg.

Sjöfart bedrivs dygnet runt med långa arbetspass och oregelbundna arbetstider med ankomster och avgångar vilket minskar möjligheterna till kvalitetssömn. Att vara vaken 20-24 timmar i sträck ger samma effekt på prestationen som att ha 1 promille alkohol i blodet. Förutom riskerna för de miljontals människor som reser med färjor och för besättningarna är grundstötningar och haverier en stor miljöfara som kan bli mycket kostsamma.

Projekt Horizon är det första och största projektet i sitt slag i världen. Resultaten har gett forskarna mycket ny och viktig kunskap att arbeta vidare med, liksom för sjöfartsbranschen i stort att ta till sig och reflektera över.

– Helt klart är att mätresultaten, som visar att vakthavande befäl i handelsflottan står och sover, vilar på en vetenskaplig grund som inte går att förklara bort, säger Margareta Lützhöft.

Fotnot: Mikrosömn är en sekundkort omedveten sömn som oftast orsakas av sömnbrist. Det kan ses som ett försök av hjärnan att gå in i sömn.

Fakta: Projekt Horizon startade 2009 på initiativ av Warsash Maritime Academy vid Southampton Solent University och har finansierats av EU med 40 miljoner kronor. Förutom Warsash och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg medverkar Stressforskningsinstitutet och andra intressenter inom sjöfartsbranschen. Totalt har ett 70-tal befäl deltagit i mätningarna under en sju dygn lång och identisk resa på Nordsjön och i Engelska kanalen. Under resan var olika stressmoment inlagda och särskilt utsatta var deltagarna efter att frivakten störts av administrativt arbete. Mätningar under den påföljande vakten visade mycket höga trötthets- och sömnighetsvärden och även höga stressvärden.

    


 

Claes Hindenfelt

Taggar: