Dagsljus i kontorsbyggnad

Publicerad 8 november 2012

Dagsljus alltid bättre än lampor

Om vi ska kunna jobba längre blir syn och belysning allt viktigare arbetsmiljöfrågor.  För både äldre och yngre är dagsljus att föredra framför olika former av artificiell belysning, anser forskaren och ljusdesignern Federico Favero.

Med åldrande följer generellt sämre syn. Synskärpan försämras och ögat blir känsligare för bländning. En person i sextioårsåldern behöver vanligen mer ljus och ökad kontrast för att se tydligt, jämfört med en yngre kollega. Ögonsjukdomar som grå och grön starr drabbar också vanligtvis äldre.

På Arbetsmiljöverkets uppdrag har nu forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan gått igenom en rad frågor som rör syn och belysning för äldre i arbetslivet. Tillgången till ljus har betydelse inte bara för hur vi presterar, till exempel på jobbet, utan också för välbefinnandet, beskriver Federico Favero, en av författarna till kunskapsöversikten.

– Det största problemet är att vi inte får tillräckligt mycket ljus, säger han. Äldre människor behöver mer ljus för att det biologiska systemet ska triggas igång och börja producera de hormoner som behövs för att vi ska vara vakna och aktiva. På samma sätt är det problem för många äldre att de inte har tillräckligt mörkt på nätterna.

Det finns studier som visar att personer med demenssjukdomar påverkas positivt av att utsättas för extra mycket ljus. Ljus- och synfrågor för äldre i arbetslivet har dock studerats ganska lite. Man vet till exempel inte om äldre arbetstagare löper särskilt stor risk att falla, på grund av synförändringar. När äldre ramlar handlar det, enligt forskning, både om synen och om hjärnans förmåga att tolka intryck.

Arbetsplatserna bör sträva efter att få in så mycket dagsljus som möjligt, råder Federico Favero.

– Där det går att ordna, är dagsljus bättre för hälsan. Dessutom sparar det ju energi.
Han hoppas på en återgång till en byggstil där mer av ljuset kommer från fönster och mindre från lampor. 

Eftersom åldrande ögon lättare blir bländade är det viktigt att försöka åstadkomma bländningsfritt ljus i arbetsmiljön, menar han. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning säger att det, i arbetslokaler som används mer än tillfälligt, ska finnas fönster som släpper in dagsljus. När det gäller artificiell belysning är kraven betydligt mer specificerade.

– Tydligare krav, till exempel på bländfritt ljus, skulle kunna hjälpa arbetsplatserna att skapa miljöer som är bättre från ljussynpunkt, inte minst för äldre, säger Federico Favero.

Ladda ner rapporten här  

Margreta Edling

Taggar: