Publicerad 3 december 2012

Asfaltsarbete kan ge cancer

Det finns ett klart samband mellan asfaltsarbete och cancer, enligt en fransk domstol. Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet är inte förvånad över domen.

Det franska väganläggningsföretaget Eurovia tvingas betala 1,7 miljoner euro till änkan till en före detta vägarbetare som avlidit i cancer. I domen framgår det att arbetsgivaren inte tillhandahållit rätt säkerhetsutrustning, vilket Eurovia bestrider och menar att hudcancern istället beror på alltför flitig solexponering.

Per Gustavsson, professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska Institutet är inte speciellt förvånad över domen, eftersom det länge varit känt att de ämnen som finns i asfalt kan orsaka cancer.

– Bland annat har International Agency for Research on Cancer, IARC, konstaterat att asfaltsångor troligen är cancerogena, säger han och tillägger att vägbeläggningsarbete klassas som möjligen cancerframkallande för människor.

Vid takläggning med asfalt används ännu högre temperaturer och en annan typ av asfaltblandning än vid vägbeläggning. Den typen av arbete är därför klassat som sannolikt cancerframkallande för människor. I samma grupp finns arbete med gjutasfalt som är en tätare variant som bland annat används på broar, gårdar, terrasser och i källarutrymmen.

Värst är den äldre stenkoltjärebaserade asfalten som innehåller mycket höga halter av polyaromatiska kolväten. I Sverige nytillverkas denna inte längre, men däremot är det vanligt att den bryts upp, smälts ned och återanvänds som vägbeläggning. Det här gör att även dagens vägarbetare kan komma i kontakt med den.

Fackförbundet Seko rekommenderar att de företag som återanvänder gammal asfalt använder sig av kalla metoder vid nyanläggning, eftersom detta innebär att de farliga ämnena inte frigörs på samma sätt som vid varma metoder.

Modern bitumenasfalt framställs från mineralolja och innehåller betydligt lägre halter av polyaromatiska kolväten, vilket gör att den inte klassas som fullt lika riskfylld att arbeta med.

Per Gustavsson menar att det är mycket viktigt att inte låta huden få kontakt med någon form av asfalt, men konstaterar att asfaltsarbetare också är mycket utsatta för solljus, som är en riskfaktor för hudcancer.

– Vid asfaltering ryker det dessutom mycket och röken kan ge andra sjukdomar än cancer. Även om arbetet sker utomhus finns det tillfällen när man bör använda skyddsmask för att undvika att få i sig de här ämnena. Detta gäller speciellt vid arbeten på till exempel gårdsplaner eller i trånga utrymmen i stadsmiljöer, säger Per Gustavsson.

Peter Fredriksson

Taggar: