Publicerad 13 mars 2012

Älskade, hatade kontorslandskap

Eget rum eller öppet landskap är en fråga som engagerar många tjänstemän. Men vilken påverkan har egentligen kontorets utformning på hur vi mår och presterar? Det ska ett nytt forskningsprojekt försöka besvara.

Stress, buller och ständig bevakning. Det är vanliga uppfattningar om kontorslandskap. Många som arbetat i egna rum bävar för att placeras intill sina kolleger, medan de som är vana vid kontorslandskap sällan längtar tillbaka till avskärmade platser och stängda dörrar.

– Utvecklingen av kontorslandskap har pågått länge. Skillnaderna mot tidigare är stora. Det är till exempel vanligare att högre tjänstemän sitter tillsammans med kolleger. Miljön utformas också på ett bättre sätt med avskiljande skärmar, ljuddämpande material, växter med mera. Dessutom finns det ofta avskilda rum där man kan få lugn och ro, ha möten eller ringa, säger Hugo Westerlund vid Stressforskningsinstitutet, som leder studien Kontorstyp, hälsa och produktivitet.

Trots att allt fler arbetar i öppna kontorslandskap finns det få vetenskapliga studier av hur olika typer av kontor påverkar trivsel, hälsa och effektivitet. Studien som nu drar igång är den största hittills inom området.

– Det är betydligt fler personer som medverkar än i tidigare studier. Vi gör faktiska tester av hur man fungerar i den verkliga miljön. Men vi skiljer även på olika typer av kontorslandskap och tittar på detaljer i kontorens utformning, vilket inte gjorts tidigare, säger Hugo Westerlund.

De medverkande i studien får göra ett antal nätbaserade uppgifter. Först i en tyst och stillsam miljö och sedan i sin vanliga arbetsmiljö. Forskarna kontrollerar sedan om det finns skillnader i hur uppgifterna utförts. Hänsyn tas till miljöernas utformning och om personlighet kan påverka upplevelserna av de olika arbetsplatserna.

– Syftet med projektet är att ge en fördjupad förståelse hur utformningen av kontor påverkar medarbetarna. Resultatet ska ge stöd vid planering av framtida kontorsmiljöer, och på så sätt bidra till bättre hälsa, trivsel och produktivitet bland kontorsanställda. Något som både medarbetare och företag tjänar på, säger Hugo Westerlund.

Finns något kontorsarbete som inte är lämpat för kontorslandskap?
– Det skulle vara arbetsuppgifter som kräver en hög grad av koncentration. Eller vid hantering av känslig information. Då kan det vara lämpligt att sitta avskilt, säger Hugo Westerlund.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring. De första resultaten beräknas kunna presenteras våren 2013.

Peter Rehnfeldt

Taggar:

    • / 10:09, 28 september 2012
    • /

    Ja inte stämmer det på mig, att jag inte skulle längta tillbaka till eget kontor. Jag skulle ge min halva lilltå för att slippa sitta i kontorslandskap. Ofta känns det som jag bara presterar på halvfart för jag kan inte tänka med allt prat runtomkring mig, alla som rör sig runt. Ibland sitter jag bara och stirrar in i skärmen och undrar vad jag skulle göra.