Kvinna arbetar vid grönsakshylla Foto:Coop

Publicerad 1 juni 2011

Satsning på kvinnors arbetsmiljö

Regeringen tilldelar 20,5 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att öka kunskapen om kvinnors arbetsmiljö och förebygga förslitningsskador i kvinnodominerade yrken.

Statistik visar att allt fler kvinnor tvingas avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. Många riskerar att få lägre pension och sämre möjligheter till försörjning. Det har lett till att pengar nu satsas på forskning för att hitta metoder som kan förändra utvecklingen.

– Det är bra att kvinnors arbetsmiljö studeras närmare. Min förhoppning är att det leder till mer kunskap om hur skador av olika slag kan förebyggas, säger Catarina Nordander, forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund.
Hon har deltagit i flera forskningsprojekt om hur arbetsmiljön inom industrin ska kunna förbättras och hur antalet arbetsskador ska kunna minska, särskilt bland kvinnor.

– Det vi slagit fast är att det finns två huvudskäl till att kvinnor oftare drabbas av förslitningsskador än män. Det ena är fysiska skillnader som gör att kvinnor har lättare att skadas av belastning. Det andra är att kvinnor oftare har ensidiga arbeten som till exempel kassajobb, förpackning eller montering, säger Catarina Nordander.
Forskningen som nu ska genomföras är en del av regeringens särskilda

jämställdhetssatsning och ska omfatta kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och genomförande av en nationell tillsynsaktivitet. Arbetsmiljöverket får totalt 20,5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget som pågår fram till 2014.

Peter Rehnfeldt

Taggar: