Publicerad 19 september 2011

Mota gnället i grind

Godartade klagomål kan lätt växa till laviner av missnöje. Men med enkla åtgärder går det att vända ett destruktivt missnöjesklimat, menar författarna till boken ”Medarbetare eller motarbetare”.

Författarna My Schüldt, Ylva Lindén och Lennart Lindén jobbar med teambuilding och arbetslagsutveckling inom det svenska näringslivet. Vid ett erfarenhetsutbyte upptäckte de att de hade i stort sett samma erfarenheter av hur snabbt allmänt och egentligen ganska oförargligt gnäll kan utvecklas till ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

‒ Det var då vi bestämde oss för att skriva den här boken som vi hoppas ska kunna fungera som vägledning för dem som vill komma tillrätta med det som vi kallar ett missnöjesklimat, säger Lennart Lindén som inte alls är negativ till vanligt smågnäll, snarare tvärtom.

Inte sällan fungerar det godartade gnället som ett socialt kitt som får igång samtalen på fikarasterna eller när man träffar nya kollegor eller kunder.

‒ Det klassiska är när man åker taxi, då brukar chauffören ofta inleda med att klaga på vädret eller någon idrottsprestation för att inleda en konversation med passageraren. Det är först när gnällandet skapar en stämning där man lägger för mycket tid och kraft över att klaga över brister och fel som det blir destruktivt.

Det som kännetecknar ett missnöjesklimat är att inte bara enskilda medarbetare känner sig illa till mods utan att även hela organisationen ödslar tid med att hantera klagomål istället för att komma tillrätta med problemen.

Lennart Lindén menar att den bästa åtgärden är att se till att det inte utvecklas en gnällkultur på arbetsplatsen.

‒ Vi svenskar lever i en harmonifälla, vi vill sällan stöta oss med vänner eller kollegor. Finns det då någon eller några som gjort det till sin grej att alltid klaga vill vi sällan säga ifrån. Vi är tysta vilket tolkas som att vi håller med.

Genom att lyfta fram flera exempel där författarna beskriver olika problem och vilka åtgärder som fungerar vill man visa på hur man med ett metodiskt arbete kan lösa olika typer av missnöjesproblem.

Några tecken på missnöjesklimat

 • Uppförstoring av bagateller
 • Krav på millimeterrättvisa
 • Ovanligt mycket sjukskrivningar
 • Ständiga missförstånd (medvetna eller omedvetna)
 • Orealistiska krav på att det ska råda konsensus kring alla beslut
 • Vanligt att skylla ifrån sig
 • Bristande lojalitet
 • Skvaller eller ryktesspridning
 • Informellt ledarskap
 • Klickbildningar
 • Syndabockar utses
 • Vanligt med ironi och gliringar

Åtgärder som kan förebygga eller vända ett missnöjesklimat:

 • Grundläggande aktiviteter – i form av bland annat ett noggrant urvals- och anställningsförfarande.
 • Lagutveckling – se till att personalen förstår mål och vilka spelregler som gäller.
 • Uppföljning av måluppfyllelse och överenskommelser – stäm ständigt av hur man lyckats nå de mål som satts upp.
 • Peter Fredriksson

  Taggar: