Publicerad 5 maj 2011

Lättare bli sjuk i öppet kontor

Sjukfrånvaron är betydligt högre bland anställda som delar kontorslokal än hos dem som har eget rum, visar en stor dansk studie. Större risk för att bli smittad och stressigare arbetsmiljö kan vara några orsaker.

Öppna kontorslösningar har blivit populära för att de underlättar kommunikationen mellan de anställda samtidigt som hyreskostnaderna hålls nere. Men en ny dansk undersökning visar att snålheten bedrar visheten och att öppna kontor leder till ökad sjukfrånvaro och förlorad arbetsproduktion.

Studien bygger på enkätsvar från 2 202 anställda i åldern 18–59 år från omkring 2 000 olika kontor. Resultaten visar att det räcker att två personer delar samma kontorslokal för att antalet sjukdagar ska öka med 50 procent jämfört med för de som har egna rum.

Värst är det i öppna kontorslandskap med fler än sex personer. Där hade personalen 62 procent fler sjukdagar än anställda med eget rum. I genomsnitt var sjukfrånvaron för de som delade kontorslokaler 7–8 dagar per år, att jämföra med 5 sjukdagar för de som arbetade i så kallade cellkontor.

Enligt forskarna kan en förklaring till skillnaderna i sjukfrånvaron vara att de anställda som delar kontor har en ökad risk att utsättas för virus. En annan förklaring kan vara att den psykosociala arbetsmiljön är mer påfrestande i öppna kontor och att bristen på avskildhet och självbestämmande är en stressfaktor som leder till ökad sjukfrånvaro.

Forskarnas slutsats är att anställda, arbetsgivare och samhället i stort betalar ett högt pris för fördelarna med öppna kontor.

Läs studien

Krister Zeidler

Taggar: