Publicerad 31 augusti 2011

Långtidsuthyrda får inte lära nytt

Bemanningsanställda som hyrs ut under lång tid har ofta små möjligheter till kompetensutveckling. Kundföretagen, som satsat tid och pengar på upplärning, vill att de inhyrda stannar länge och fortsätter att göra samma jobb, visar en ny studie.

Hannes Kantelius , doktorand vid Göteborgs universitet, har studerat fem arbetsplatser, som har långtidsinhyrning som en del i bemanningsstrategin. Totalt 57 personer har intervjuats, chefer, fackliga företrädare, arbetare och tjänstemän – inhyrda och ordinarie anställda.

De inhyrda arbetstagarna tas väl om hand på kundföretagen och får socialt stöd under upplärningstiden. De får lära sig det som krävs för att bemästra arbetsuppgifterna, men inte mycket utöver det. I praktiken blir de kvar på samma jobb hela inhyrningen, som kan pågå i flera år.

– Att vara långtidsinhyrd kan bli en återvändsgränd. Arbetsplatser som lägger månader, eller till och med år, på att lära upp inhyrd personal vill inte att de inhyrda slutar för att de får ett nytt uppdrag, eller är borta för att gå på kurs, säger Hannes Kantelius.

Risken för förlorad kompetensutveckling gäller de långtidsinhyrda i bemanningsbranschen generellt, menar han. Personalomsättning bland de inhyrda blir en påfrestning för kundföretaget. Kunderna kan ställa ganska långtgående krav på bemanningsföretagen, krav som får konsekvenser för de inhyrda arbetstagarnas utvecklingsmöjligheter.

För övrigt gäller resultaten de arbetsplatser som ingår i studien.
De inhyrda arbetstagarna anser inte att deras kompetens har utvecklas under den tid som de varit inhyrda. De tror inte att arbetet hos kunden gör det lättare att få ett annat jobb. Undantaget är några tjänstemän som fått kvalificerade arbetsuppgifter i linje med sin utbildning.

De ordinarie anställda däremot, utvecklar sin kompetens genom nya arbetsuppgifter och utbildning. De tycker också att arbetet gjort dem mer attraktiva för andra arbetsgivare.

Ingen av de inhyrda arbetstagarna har haft något utvecklingssamtal med sin chef på bemanningsföretaget under sitt nuvarande uppdrag.

– De vet inte vilka möjligheter till utveckling som finns, eftersom de aldrig får tillfälle att ha ett ordentligt samtal med sin närmaste chef.

Ingen av dem vill fortsätta att vara inhyrd i framtiden.

Bemanningsföretagen, som är arbetsgivare, har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att följa upp uthyrningsuppdragen, konstaterar Hannes Kantelius.

– Min tolkning är att bemanningsföretagen i den här studien inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. Förklaringen tycks ligga dels i den höga omsättningen av konsultchefer, som de inhyrda berättar om, dels i att relationen till kundföretagen, och risken att tappa kunder, riskerar att gå före.

Margareta Edling

Taggar: