Publicerad 8 mars 2011

Chefer får inte tiden att räcka till

Bara tre av tio chefer tycker att de hinner med det de ska på jobbet. Till de största tidstjuvarna hör att sköta mejlen, administrationen och gå på internmöten, visar en undersökning från chefsutvecklingsföretaget Insight Lab.

Drygt 60 procent av cheferna tycker att det är en större utmaning att få tiden att räcka till i dag jämfört för med fem år sedan, visar Insight Labs undersökning som besvarats av 2 431 chefer. På frågan vilka områden som stjäl mest onödig tid uppgav mer än hälften e-posthantering och administration. Även intermöten, teknikstrul, personalproblem och konflikthantering uppfattades som stora tidstjuvar.

Undersökningen visar också att åtta av tio chefer är intresserade av att hitta nya arbetssätt. Bland de områden som anses som mest intressanta att effektivisera hör dagliga rutiner, möten och användandet av olika IT- och kommunikationsverktyg. Cheferna vill även delegera mer arbete till medarbetarna och utveckla arbetsgrupper.

Men chefernas pressade arbetssituation inverkar också på deras fritid. Bara var femte chef hinner med det de vill göra på fritiden, visar undersökningen.

– Det är uppenbart att många går omkring med en känsla av otillräcklighet, både på jobbet och privat. Att leva så, medför naturligtvis en oerhörd stress i längden för den enskilde, säger Thomas Nyberg, vice vd på Insight Lab, i en kommentar.

Däremot verkar cheferna ha ett bra stöd i sitt arbete. Bara en av tio uppgav att de inte fick tillräckligt stöd av sin arbetsgivare för att kunna sköta sitt arbete. Närmare hälften av cheferna tycker också att de har blivit effektivare tack vare nya IT-verktyg och kommunikationskanaler.

Krister Zeidler

Taggar:

  • / 09:34, 16 mars 2011
  • /

  Jag känner igen mig i Gunillas beskrivning. Arbetar som områdeschef inom kommunal hälso och sjukvård. När verksamheten bantas behöver chefen arbeta mer strategiskt och vara ute i grupperna. Istället dras adm stöd in, nya tekniska system införs vilket gör att vi arbetar mer operativt. Jag skulle vilja att det satsades mer på på stöd handledning och tydligare uppdrag. Typ pedagogisk ledare som det finns i skolans värld.

  • / 07:09, 15 mars 2011
  • / Anmäld

  Ja så här är det.! Tyvärr tror jag att detta speglar i första hand offentlig verksamhet.Jag arbetar själv enhetschef äldreboende och vi har för lite adm. stöd och annat stöd i vårt arbete.De sista 5-6 åren har det bara blivit värre och värre ,vi skall vara tusenkonstnärer i allt.Det pratas och pratas,den ena utredningen om nytt arbetsätt och omorganisationer hela tiden,men ingen förändring ändå.Datorer/system som inte fungerar är ett stort problem

  • / 04:30, 15 mars 2011
  • /

  Mycket intressant och skrämmande artikel. Det måste gå att förebygga och förändra så att cheferna får tiden att räcka till. Jag tror att en del chefer skulle må bättre av att få ett stöd i form av en extern erfaren coach under en kortare tid. Det handlar mycket om att hitta rätt "verktyg" att hantera sin pressade arbetssituation.