Publicerad 18 november 2011

Buller dämpas med buller

Med buller går det att ta bort oönskat oljud. På Blekinge tekniska högskola har ett nytt system utvecklats som effektivt minskar bullerstörningar och kan ge bättre arbetsmiljö.

Det vanligaste sättet att bli av med störande ljud är att dämpa det med olika typer av isolering. Men går också att få bort oönskat ljud genom att tillföra ännu mer ljud – så kallad aktiv bullerbekämpning. Det är en teknik som nu prövats för att kunna användas mer i exempelvis ventilationssystem.

– Med en mikrofon, en signalprocessor och en högtalare kan man neutralisera buller genom att skicka ut så kallat motbuller. Det kan användas i till exempel ventilationsrör där störande ljud ofta uppstår, säger Martin Larsson, doktor vid Blekinge tekniska högskola.

Han presenterade sin avhandling om bullerdämpning i oktober. Forskningen har skett i samarbete med industrin. Målet har varit att ta fram en prototyp på en ljuddämpare som uppfyller de krav som industrin ställer på prestanda, storlek och underhåll.

– Vi har byggt olika moduler med högtalare för sig och mikrofoner för sig. Då kan man placera dem på olika platser om det finns lite utrymme i ett system. Sedan har vi sett till så att man lätt kan komma åt de olika delarna om de behöver bytas ut eller underhållas, säger Martin Larsson.

Men att enbart tillföra ljud får inte bort allt störande buller. Därför har både aktiv och passiv bullerbekämpning kombinerats i det nya systemet. Motbuller dämpar de lägre ljudfrekvenserna och isoleringsmaterial tar bort de högre.

– Det blir inte helt knäpptyst, men de ljud som upplevs som störande kan försvinna på många arbetsplatser, säger Martin Larsson.

Fakta: aktiv bullerdämpning

Principen för aktiv bullerdämpning är att dämpa buller med hjälp av motbuller. En eller ett antal referensmikrofoner, placerade på lämpliga ställen, används för att mäta ljudet. Dessa mätvärden behandlas i signalprocessorer, varefter motljud alstras i en eller flera strategiskt placerade högtalare. Ju mer exakt motbuller som alstras, desto bättre blir effekten och desto tystare blir det. Till hjälp att ställa in ”motljudet” används en eller flera så kallade felmikrofoner, runt vilka en ljuddämpning erhålles.
Källa: Bygginfo


 

Peter Rehnfeldt

Taggar:

  • / 12:49, 3 maj 2012
  • /

  Det är utmärkt i de fall som ljudkällan kan dentifieras och är någorlunda konsatant.
  Vi får dock inte glömma att vanliga störande käällor är andras röster ocg sk cocktailpartyeffekter där rösterna succesivt höjs för att höras. Där har själva rummets akustiska form och inredningens egenskaper den avgörande inverkan.
  Som arbetsmiljöakustiker har jag varit med om att förbättra och förfina många lokaler så att de upplevs som klart bättre, taluppfattbarheten och samtalsakustiken har förbättrats genpm att koncentrera på de lågfrekventa området. Det är de audiologiska egenskaperna hos hörseln som ger maskering (man hör inte vad somsägs) och genom att arbeta med de lågfrekventa akustiska egenskaperna hos rummet har stora förbättringar åstadkommits.
  Arbetsmiljöakustiker Lennart Magnusson Ekerö