Publicerad 25 maj 2011

Bättre trivsel i personliga kontor

Anställda på kontor som får vara med och utforma sin egen arbetsmiljö trivs bättre och är mer motiverade och effektiva på jobbet, visar en engelsk undersökning.

Många företag designar sina kontor för att de ska vara funktionella och spegla verksamhetens identitet och värderingar. Men företag som inte involverar de anställda i utformningen av arbetsplatsen förlorar i produktivitet och välbefinnande, enligt en undersökning vid universitetet i Exeter i England.

– När människor inte trivs med sin arbetsmiljö blir de mindre engagerade – inte bara med arbetsplatsen utan också med vad de gör i den, säger Craig Knight, forskare i psykologi och ansvarig för studien, i en kommentar.

Resultaten av undersökningen, som omfattade över 2 000 kontorsanställda, visade att ju mer kontroll de anställda hade över sitt eget kontorsutrymme desto bättre trivdes de på jobbet. De identifierade sig dessutom mer med sin arbetsplats och kände sig mer positivt inställda till jobbet i allmänhet.

I två andra studier fick deltagarna utföra ett antal uppgifter i fyra olika kontorsutrymmen: Ett som var enkelt och funktionellt, ett som var dekorerat med växter och konst, ett som var designat av dem själva och ett som designats av någon annan.

Resultaten visade att de anställda som arbetade i ett kontorsutrymme som de själva fått utforma var hela 32 procent effektivare än de som arbetade i ett utrymme som var enkelt och funktionellt.

Läs mer

Krister Zeidler

Taggar: