Publicerad 22 oktober 2010

Ring och kolla hörseln

Ett hörseltest i telefon har lanserats av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Testet är ett sätt att få folk att kolla sin hörsel innan problemen blir för stora.

Hörseltestet är ett så kallat tal-i-brus-test som utvecklats av svenska forskare inom teknisk audiologi. Det är nämligen ofta i dåliga ljudmiljöer som hörselnedsättningen märks först, till exempel i stimmiga miljöer där det är svårt att uppfatta vad som sägs.
Ungefär 1,3 miljoner svenskar har hörselproblem, men närmare hälften av dem har inte tagit tag i situationen, vilket ofta leder till olika hälsoproblem.

– Hörselnedsättning kommer ofta smygande. Därför är det alldeles för många som väntar för länge innan de gör något åt saken, säger Jan-Peter Strömgren, HRF:s ordförande i ett pressmeddelande.

Lanseringen av hörseltestet skedde i anslutning till hörselskadades dag den 16 oktober. Liknande test finns redan i Holland, Frankrike, Tyskland, England och Australien som en del i folkhälsoarbetet. Att ringa till HRF:s hörseltest på telefonnummer 0900-20 33 000 kostar 28 kronor, varav 10 kronor går till hörselforskningen.

Krister Zeidler

Taggar:

    • / 09:29, 27 oktober 2010
    • / Anmäld

    Nedsatt hörsel, ålder 54