Leksakståg på mjuk matta

Publicerad 3 september 2010

Mix av åtgärder minskar bullret på förskolor

Buller har blivit ett allt större problem på förskolor och det är inte ovanligt att personalen drabbas av ljudtrötthet, tinnitus och stress. Men med en rad olika åtgärder går det att förbättra ljudmiljön, visar ett forskningsprojekt som omfattar 17 förskolor i Umeå.

Förskolan är en av de vanligaste bullermiljöerna och antalet arbetsskadeanmälningar på grund av hörselproblem har ökat de senaste åren. AFA Försäkring har därför finansierat ett forskningsprojekt som genomförts i samarbete med 17 förskolor i Umeå. Resultaten visar att ljudnivån ligger över 70 decibel i snitt under en arbetsdag. Samtidigt är det en väldigt komplex och varierande ljudbild med plötsliga toppar i form av skrik, slammer, omkullvälta glas, stolar och bullriga leksaker.

– Ljudet är dels störande men även en varningssignal att nu händer det något som man måste ta hänsyn till och kolla upp. Vi tror att de här topparna i ljudbilden är väldigt tröttande och utmattande och ska undersöka om de kan bidra till att man lättare får hörselskador eller tinnitus, säger Fredrik Sjödin, doktorand vid Högskolan i Gävle.

I de enkäter som förskollärarna fått fylla i uppgav över 90 procent att ljudmiljön gör arbetet svårare. Fyra av tio ansåg också att de lider av tinnitus, att jämföra med 15–20 procent hos befolkningen i stort.  85 procent uppgav dessutom att de lider av ljudtrötthet efter jobbet.

– När man befunnit sig i en jobbig ljudmiljö blir alla ljud efter arbetet jobbiga. Det kan påverka fritiden i olika utsträckning.

För att minska de höga ljudnivåerna på förskolorna testades 14 olika åtgärder, däribland tysta leksaker, vilorum och barnpedagogiska insatser. Till de åtgärder som fungerade sämst hörde ett elektroniskt ljudöra som blinkar när ljudnivån är för hög. En orsak var att blinkningarna inte uppmärksammades. Att sätta upp ljudabsorbenter på väggarna var däremot en av de effektivaste åtgärderna.

– Det minskar ljudutbredningen. När barnen leker i en del av rummet så studsar inte ljudet över till andra sidan. Ljudbilden stannar där barnen leker, säger Fredrik Sjödin till Arbetsliv.

Även ljuddämpande bord upplevdes som väldigt verkningsfullt. Men mest uppskattat bland personalen var mindre barngrupper.

– Minskningen av antalet barn gör mycket mer än att förbättra ljudbilden. Det slår på stressbiten, arbetsmiljön och den arbetsorganisatoriska delen.

Bästa sättet att få ner ljudnivåerna är en kombination av åtgärder utifrån förskolans förutsättningar, menar Fredrik Sjödin. Det kan till exempel vara ljuddämpande bord och tysta leksaker på en förskola, och vilorum och barnpedagogiska insatser på en annan.

– Det är också väldigt olika kostnader för åtgärderna och då kan rektorerna ta det i beaktande. Många köper in de här ljudöronen som är ganska dyra. Då är det kanske bättre att köpa ljuddämpande bord i stället.

 

Läs mer om projektet

Krister Zeidler

Taggar: