Publicerad 25 oktober 2010

Mer fritid viktigare än högre lön

De flesta svenskar vill arbeta mindre i stället för att få högre lön. Men samtidigt finns det en arbetstidsnorm och det är inte självklart att mer fritid leder till mindre stress, visar en ny avhandling vid Stockholms universitet.

Sedan lång tid tillbaka är 40-timmarsveckan ett vedertaget begrepp som inte bara styr arbetsmarknaden utan även hur vi själva bedömer hur en normal vardag bör se ut. Samtidigt bär många på tydliga önskemål om att arbeta mindre för att på så sätt få mer tid över för familjen och sina egna fritidsintressen.

När Paul Fuehrer, forskare i sociologi, intervjuade 130 svenskar i Stockholm, Sörmland och Jämtland fann han att de flesta gärna drar ned på arbetstiden på bekostnad av framtida löneökningar.

– Många efterlyser även politiska förändringar som luckrar upp förvärvsarbetets styrning av vardagslivet, säger han och tillägger att det finns en stor skillnad mellan de önskemål som finns och vilka frågor som diskuteras i den offentliga debatten.
I dag är det mycket tal om arbetslinjen och att fler människor ska arbeta allt mer och allt högre upp i åldrarna. Tidigare decenniers debatter om förkortad arbetstid lyser i stort sett med sin frånvaro.

– Egentligen har det inte hänt speciellt mycket under de senaste 40 åren. Vi har i och för sig fått något längre semester, som i sig är en arbetstidsförkortning. Men det finns inte mycket utrymme för att anställda ska kunna arbeta färre timmar i veckan om de så önskar, säger han.

Paul Fuehrer menar att idealet vore om det fanns en lagstiftad möjlighet att själv få reglera sin arbetstid, kanske i form av en tidsbank där man kan arbeta 50 timmar i veckan vissa år och 30 timmar i veckan andra år.

– Jag tror att yngre personer som inte hunnit bilda familj kan tänka sig att arbeta mer för att sedan gå ned i arbetstid när de får barn. När barnen sedan blir stora kan man åter gå upp i arbetstid.

Samtidigt som många förvärvsarbetande vill arbeta mindre kan mer fritid i sig öka stressen. Detta märks framför allt bland de intervjuade personerna som bor i Stockholm. De menade att de stora valmöjligheterna skapade inre förväntningar på att det krävs en fulltecknad agenda även på fritiden.

– Det är med andra inte självklart att mer fritid i slutändan verkligen leder till en minskad stress i vardagen.

 

Köp eller ladda ner avhandlingen

Peter Fredriksson

Taggar: