Publicerad 18 augusti 2010

Här finner mobbad stöd i telefon

Föreningen Stopp jobbar mot kränkande särbehandling. Det är en
stödförening som tar emot mejl och telefonsamtal från människor som drabbats av mobbning, i 99 fall av 100 är det på arbetsplatsen.

– De flesta som hör av sig hit vill att någon lyssnar på vad de varit med om. De vill bli bekräftade och trodda, säger Linda Mathiasson som är medlem i Föreningen Stopp.

Kränkande särbehandling kan vara att bli fråntagen arbetsuppgifter utan att få information om det, ifrågasatt i det man gör eller att tilldelas meningslösa arbetsuppgifter. Det kan också vara att alla tystnar när du kommer in i
ett rum.

– Det är lätt att tänka att det är ens eget fel. Men det gäller att tro på signalerna och känna efter. Kränkande särbehandling är något som berör hela arbetsplatsen och miljön där, inte bara den som är utsatt.

Linda Mathiasson säger att det gäller att våga lyfta problemet. Den som trakasseras bör tala med sin chef eller med skyddsombudet och i stället för att säga ”Det förekommer mobbning här” kan man säga att ”Stämningen här är inte så bra”. Den upplevelse och känsla man har är ens egen och ingen kan säga att den är fel.

– Eftersom det är ett arbetsmiljöproblem kan skyddsombudet eller det regionala skyddsombudet anmäla kränkande särbehandling till Arbetsmiljöverket. Det handlar om en arbetsplats som mår dåligt. Föreskriften (AF 1993:17) handlar om kränkande särbehandling.

Vad kan då chefer eller kollegor till den som drabbas göra för att vara ett stöd?

– Våga stå upp för personen hela vägen. Det underlättar för den som drabbats att det finns någon som tror på dig och står vid din sida.

Majoriteten av dem som vänder sig till Föreningen Stopp är kvinnor. Men det innebär inte att män inte drabbas snarare tror Linda Mathiasson att det handlar om att männen byter jobb i stället.

Under telefonjourerna ringer människor för att berätta sina historier och ibland ställs också frågan ”Kan en arbetsgivare göra så här?”

– Vi har ingen juridisk experthjälp här utan kan lotsa vidare till ett nätverk som vi håller på att bygga upp. Däremot kan vi lyssna. Och vi försöker säga att det alltid finns minst en sida till av saken och hjälper dem vidare tills nästa gång vi talas vid. Vi ber dem att ta kontakt med facket till exempel om de inte gjort det.

Graden av hur mottagliga de som ringer är beror på hur länge, hur mycket och på vilket sätt de blivit kränkta. Många av dem har fått diagnosen posttraumatiskt stressymptom eller utbrändhet.

Det finns ingen statistik på hur många som är sjukskrivna på grund av kränkande särbehandling.

Varför mobbar man?
– Makt, rädsla, avundsjuka, dåligt ledarskap kan vara några av orsakerna.

Linda Mathiasson tycker att medarbetare på en arbetsplats borde enas om gemensamma uppförandekoder. Det kan handla om hur man vill bemöta varandra och att alla tar ansvar för att säga till direkt när något händer.

Gerd Eriksson

Taggar:

  • / 08:44, 3 mars 2014
  • /

  Hej Rosita! Tack för mejl. Tråkigt att du inte mår bra. Är det en styrelse du sitter med i på din fritid eller är det på din arbetsplats du blivit utsatt för mobbning?

  Bästa hälsningar
  redaktionen

  • / 02:43, 1 mars 2014
  • /

  Jag har läst Er artikel och har en fråga sitter i en föreningsstyrelse och har under 2års tid blivit utsatt för mobbing. För 2 dagar sedan ringde en annan person i styrelsen och bad mig avgå .jag sa nej .Men pga allt detta har jag kärlkramp samt svimning attacker.
  Nu orkar jag inte mer utan tvingas nog att avgå ändå. Var kan jag få någon hjälp. Ordförande gör ingenting.


  • / 06:54, 16 augusti 2012
  • /

  Visst är det många gånger så, att hjälpen uteblir och individen blir lämnad att själv klara sig och till slut tvingad att säga upp sig själv, blir utköpt eller sägs upp av personliga skäl.
  När det gäller arbetsmiljöverket så måste det vara ett arbetsmiljöombud som gör en anmälan och precis som ni säger i era kommentarer så är det sällan denna hjälp fås.

  Det jag ser behövs är en ökad kunskap om vilka behoven är för att människor ska tas på allvar och få rätt stöd i en kränkande situation och med dagens lagstiftning så är det viktigt att arbetsmiljöombud och fackförbund är pålästa när det gäller den här typen av frågor.

  Jag hoppas det har löst sig för dig Gordana och du är välkommen att gå in på www.foreningenstopp.se.

  • / 03:00, 12 januari 2011
  • /

  Arbetsmiljöverket används emot dig om chefen vill detta.>Till slut efter år av kamp; avger arbetsmiljöverket en skrivelse från dem en varning till chefen men inget om att utreda och avbryta den behandling chefen utsätter vederbörande för.Eller vite..typ!
  Det anses också av Skolverket att chefen sitter närmast verksamheten och därför vet bäst.Och att dom inte tar i frågor som gäller skismer mellan chef o anställd.
  Men alltså inte heller arbetsmiljöverket tror på den anställde sedan chefen sagt sitt.Kommer och synar men skriver bakom rygg på den anställde i tidningen på orten illa om den anställde. Som också visar sig vara helt fel efter både regler och beskrivning..Men gjordes i syfte få folk tro det var fel på den anställde,som inget visste om detta förfarande.