Studenter på Stockholms universitet, foto: Orasis foto

Publicerad 20 januari 2010

Arbetsmiljö på schemat

Arbetsmiljökunskap ska vara ett obligatoriskt ämne för alla som läser till civilingenjör eller civilekonom på landets högskolor. Det föreslår en statlig utredning.

I december överlämnade den så kallade styrmedelsutredningen sitt slutbetänkande till statssekreterare Eva Uddén Sonnegård. Ett förslag i utredningen är att arbetsmiljökunskap blir en obligatorisk del på några av landets högskoleutbildningar.

– Både arbetsgivare och fackförbund har länge visat ett starkt stöd för att arbetsmiljökunskap ska lyftas fram på högskolorna, säger Lennart Levi, riksdagsledamot för centerpartiet.

Han har drivit frågan i fem år och är glad över att förslaget nu kan leda till ett riksdagsbeslut. I så fall kommer arbetsmiljökunskap till en början att ingå i civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

– För landets civilingenjörer är frågan väldigt viktig. Många jobbar eller kommer att jobba i chefsposition. Kunskaperna om arbetsmiljö är till viss del eftersatta, eftersom andra delar av utbildningen inte gått att ta bort, och det har vart svårt att lägga till ämnen som ytterligare en del. Men nu ser det ut att kunna bli en förändring, säger Lars Garnefält, Sveriges Ingenjörer. 

I en förlängning skulle arbetsmiljökunskap även kunna bli en del av högskolornas lärar- och läkarutbildningar, där många studenter också kommer att hamna i arbetsledande funktioner.

– Det skulle kunna innebära att nästa generation chefer har grundkunskaper som inte bara handlar om att förebygga och förhindra arbetsmiljörisker och problem, utan även ta tillvara och lyfta fram alla de positiva exempel som finns, säger Lennart Levi. 
Det var hösten 2008 som styrmedelsutredningen tillsattes för att se över behovet av styrmedel på arbetsmiljöområdet. Syftet var att ta tillvara arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft.

Foto från Stockholms universitet, foto: Orasis foto 

Peter Rehnfeldt

Taggar:

  • / 08:23, 27 januari 2010
  • /

  Alla , oavsett ,vad man arbetar merd bör (ska) mer kunskap om arbetsmiljö och med fokus på hur vi påverkar varandras arbetsmiljö genom vårt beteende.

  • / 11:42, 20 januari 2010
  • /

  Borde inte arbetsmiljökunskap vara ett obligatoriskt ämne för alla som ska ut i arbetslivet?