Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kontrollera

Är ni nöjda med de insatser ni gjort? Gav det effekt? Kanske behöver ni göra fler insatser, andra insatser eller undersöka något på nytt? 

Uppföljning är av största vikt, eftersom man behöver stämma av och kontrollera att handlingsplanen följs.

Efter en tid genomförs en utvärdering för att sammanfatta och granska vad som gjorts. 

Läs mer om uppföljning och utvärdering i boken Arbetsklimat.