Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gå tillbaka

1/7 Mål och uppgift

1

Min arbetsgrupp har tydliga mål.

Stämmer inte

Stämmer helt

2

Målen för min arbetsgrupp är kända hos mig.

Stämmer inte

Stämmer helt

3

I min arbetsgrupp följs resultat upp i förhållande till uppsatta mål.

Stämmer inte

Stämmer helt

4

Min arbetsgrupp får vara delaktiga i diskussioner om mål och planer för verksamheten.

Stämmer inte

Stämmer helt