Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

    

    

    

    

    

  

  

Ett bra arbetsklimat ger både arbetsglädje och effektivitet

Stress, konflikter och kränkningar kan leda till psykisk ohälsa och kan kopplas till organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen.

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som kan hjälpa företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet. Tanken är att frågorna ska bli en självklar del av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete.