Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

IT-stress

Se filmen på Youtube

IT har förändrat arbetslivet på många sätt. I dag är det möjligt att befinna sig på olika platser och samtidigit dela information och arbeta tillsammans. Tekniken kan hjälpa oss att mäta och optimera arbetsprocesser. Det finns dock mekanismer i tekniken som kan leda till ökad belastning för individen. Detta kan i förlängningen leda till stress och ohälsa.

Mer information om IT-stress

I webbverktyget om IT-stress kan du få kunskap om vad som kan orsaka stress, du kan också göra en undersökning av olika IT-faktorer som kan ge upphov till stress. Enkäten kan göras på egen hand eller tillsammans i arbetsgruppen.

Artiklar från Arbetsliv