Arbetsrelaterad stress
Utgivningsår
2015
Art nr.
719N
Digitala produkter

Arbetsrelaterad stress

195 SEK Köp

Det här är en praktiskt inriktad bok (i pdf-format) som ska hjälpa till att hitta de faktorer i arbetet som orsakar stress. Den kan användas för att kartlägga stress och för att ge idéer om hur man kan minska stressen.

Boken kan användas som ett kartläggningsinstrument för att gemensamt i arbetsgruppen ta fram förslag på åtgärder mot stress. Den kan även fyllas i enskilt och användas som underlag vid medarbetarsamtal.

Områden som tas upp är arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskaper, utveckling, återhämtning och annat som är betydelsefullt för att förebygga stress.

Enkäten i boken finns också som Webbenkät. Boken underlättar att arbeta vidare med enkätresultatet, ta fram idéer om åtgärder och utveckla en handlingsplan.

Detta är en nedladdningsbar produkt. Länken får du när du genomfört köpet.