Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöstipendiet 2016

Din arbetsmiljö påverkas av många olika faktorer, men de som jobbar med att förbättra den står sällan i rampljuset. Fram till den 31 maj fanns möjligheten att nominera en eldsjäl till Arbetsmiljöstipendiet 2016, som tack för att de engagerar sig.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent vartannat år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Stipendiesumman är på 30 000 kr, fördelat på två stipendiater. Tanken är att pengarna ska användas till utbildning inom arbetsmiljöområdet. Sista dagen för nominering var 31 maj och vinnarna utses i början av hösten.

Juryn som behandlar förslagen består av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt, LO, och Eva Karlsson Aldvin, PTK.

2014 var intresset för Arbetsmiljöstipendiet större än någonsin tidigare. Ett drygt 50-tal nomineringar kom in från anställda och arbetsgivare på företag runt om i landet. 

Priset 2014 gick till Jan Bylund, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, Avesta och Ulrika Hjelmberg, arbetsmiljösamordnare, Göteborg. De fick 15 000 kr vardera. Hedersomnämnandet gick till Kalle Persson, Stockholm.