Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbplatser och webbutbildningar

Prevent erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar som du kan genomföra på egen hand. Utbildningarna riktar sig till anställda inom olika branscher och har tagits fram tillsammans med parterna inom respektive bransch. Prevent erbjuder även kostnadsfria webbplatser med information, tips råd, enkäter och andra verktyg inom flera områden.

Kostnadsfria utbildningar:

Arbetsmiljö inom filmproduktion En utbildning för filmbranschen.

Brandsäkerhetsutbildning En utbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln. En utbildning om brandsäkerhet för handeln.

Bättre vardag En utbildning om arbetsmiljön för hotell- och restaurangbranschen.

Din arbetsplats i handeln En utbildning om arbetsmiljön i handeln.

Maskinkörkortet En utbildning framtagen för trä- och möbelindustrin.

Säker i butik En utbildning om hur butiker kan undvika risken för rån, hot och våld.

Säker vardag En utbildning om hot och våld inom besöksnäringen  (hotell, restauranger, nattklubbar och nöjes- och turistanläggningar).

Dessa utbildningar går man på egen hand via internet.

Övriga webbplatser på Prevent.se

Allt om städ Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

Arbetsliv Tidningen Arbetsliv skriver om hälsa, ledarskap, forskning, lagar och regler och tips och råd inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöupplysningen Webbplatsen innehåller kortfattad information om  olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö.

Forma kontoret Forma kontoret är en guide för den som står inför förändringar av kontoret. Här finns  en enkät, fakta och ett företags erfarenheter av att flytta till nytt kontor och förändra sitt arbetssätt.

Introduktionsguiden Ett verktyg där du på ett enkelt sätt skapar din egen mall för att introducera ny personal.

IT-stress i arbetslivet Ett verktyg för undersökning av IT-relaterad stress på arbetsplatsen.

Kemiguiden Här finns information om arbete med kemikalier av olika slag. Du kan skapa din egen guide utifrån den egna arbetsmiljön.

Kemiska ämnen Kemiska ämnen är verktyg för producenter, användare och avsändare av kemiska produkter/ämnen som beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig och hanterar kemiska ämnen. Kemiska ämnen är en abonnemangsprodukt..

Ljudguide för förskolan Webbplatsen innehåller inspirerande exempel för hur det är möjligt att minska bullret inom förskolan och skapa en bättre ljudmiljö.

Lönsam Verktyget Lönsam gör det enkelt att räkna ut vad som behövs för att göra arbetsmiljösatsningen lönsam. Lönsam är en abonnemangsprodukt.

Regelbanken I Regelbanken finns alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller arbetsmiljö. I produkten ingår även verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regelbanken är en abonnemangsprodukt.

SAM på webben  finns för dig som arbetar med företagets systematiska arbetsmiljöarbete. SAM på webben är en abonnemangsprodukt. 

Stressfaktorer kartläggning Undersök stressfaktorer i arbetet enskilt eller i grupp.

Säkerhetsvisaren Undersök säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans.