Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lilla brevskolan

Prevents lilla brevskola är minikurser för dig som vill lära dig mer om olika ämnen inom arbetsmiljö. Varje minikurs innehåller smarta tips, goda råd och konkreta exempel. Minikurserna består av 6–10 kursbrev. De levereras direkt till din e-post i lagom stora portioner – helt kostnadsfritt!

Brevskola för dig som är intresserad av arbetsmiljö och ledarskapsfrågor. Breven handlar bland annat om chefens egen arbetsmiljö, varför vissa företag är friskare än andra samt din roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig till brevskolan Arbetsmiljö för chefer

Prenumerera på Chefens arbetsmiljöguide

Brevskola för dig som arbetar på apotek. Lär dig mer om risker på arbetsplatsen, varför det är viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, olika roller och vem som ansvarar för olika arbetsmiljöfrågor.

Anmäl dig till brevskolan Arbetsmiljö på Apotek

I brevskolan får du bland annat lära dig om ergonomin på kontoret, vad som är bra och dåliga arbetsställningar, om belastning och samspelet mellan syn och belysning.

Anmäl dig till brevskolan om Arbetsplatsens utformning

I brevskolan för Hantera arbetsskador får du bland annat veta skillnaden mellan en arbetsskada och en arbetssjukdom, hur och var en arbetsskada ska anmälas. Du får också veta mer om hur förebyggande arbete kan förhindra arbetsskador.

Anmäl dig till brevskolan Hantera arbetsskador

Den här brevskolan ger en första introduktion till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och tips om hur man kan göra för att följa dem.

Anmäl dig till brevskolan om OSA

Brevskola för dig som är ny som skyddsombud. Breven handlar bland annat om vad ett skyddsombud gör, hur man undersöker arbetsmiljön, det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsklimatet. 

Anmäl dig till brevskolan Skyddsombudets bästa vän

Brevskolan om stress tar bland annat upp vad stress är och hur vi påverkas av den. Du får veta mer om IT-stress, och hur det är möjligt att förebygga stress men även hur viktigt det är med återhämtning.

Anmäl dig till brevskolan om stress

I brevskolan om svåra situationer får du veta mer om metoder för konflikthantering och hur man medlar i konflikter. Du får fakta och tips om krishantering och krissamtal och om hur du undviker hotfulla situationer.

Anmäl dig till brevskolan om svåra situationer

Ta första steget mot en bättre arbetsmiljö!  I brevskolan får du grundläggande information om fördelarna med att förbättra arbetsmiljön och vilka lagar och regler som gäller. Du får också checklistor och exempel på handlingsplaner.

Anmäl dig till brevskolan Tio steg till bättre arbetsmiljö

Anmäl dig till Prevents lilla brevskola

Kryssa i en eller flera brevskolor.

Avsluta prenumeration
Om du inte längre vill prenumerera på ett nyhetsbrev klickar du på länken för att avprenumerera eller avregistrera som finns i varje brev.