Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevents visuella identitet

Prevents uppdrag är att i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom det privata näringslivet förmedla kunskaper och utveckla metoder som bidrar till färre arbetsskador och minskad arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Prevents visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten en bild av oss som överensstämmer med vår vision ”Framgångsrika företag med ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete” och med vårt varumärkeslöfte “Kunskaper för en bättre arbetsdag”. För att kunna genomföra detta vida uppdrag krävs att vi fortlöpande och med variation kommunicerar med omvärlden. Prevent är en liten ideell förening med stort uppdrag.

Vår visuella identitet omfattar logotyp, typografi, färgpalett och bildmanér. Med tydliga riktlinjer kan vi agera på ett tydligt och enhetligt vis, och på så sätt bidra till att göra det lättare att identifiera oss i det mediala bruset.

Ladda ner Prevents visuella identitet och grafiska riktlinjer för förlagsmaterial och webb till höger. Om du har frågor kontakta kommunikationsavdelningen.