Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välkommen till Arbetsmiljöverkstan

Nu upprepar vi succén och besöker tre nya orter i Sverige där vi visar upp och berättar om användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkstan besöker Karlstad 30 augusti och vi besökte Sundsvall och Jönköping under våren.

Innehåll på Arbetsmiljöverkstan

 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Prevent har tagit fram en praktisk handbok för företaget. Vad innebär föreskrifterna för verksamheten? Hur kan ni jobba för att följa dem?

• Checklistor för arbetsmiljö
Vi berättar om vårt nya sätt att visa checklistor på prevent.se. Checklistorna fylls i och sparas på webben direkt på dator, surfplatta eller i mobilen.

 Bilderböcker om arbetsmiljö och säkerhet
Ordlösa, illustrerade böcker som vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. De är också användbara vid introduktion och i utbildningssammanhang. Böcker finns inom kort för skogsnäringen, lantbruket, trädgårdsodling, golfbranschen och park- och anläggningsarbete.

 Företagshälsovård – ett lönsamt samarbete
I Jönköping berättar Nybergs Bil AB och Företagshälsan i Jönköping AB om hur de tillsammans med sin företagshälsovård utvecklat ett framgångsrikt och lönsamt arbetsmiljöarbete. I Karlstad möter ni Konsum Värmland och Clarahälsan AB.

Seminarierna är kostnadsfria!

Tid och plats
Arbetsmiljöverkstan är ett förlängt frukostseminarium.

Karlstad: Onsdag 30 augusti klockan 8.30-10.30

Smörgås, kaffe och te serveras från klockan 7.45.

Anmäl dig genom att klicka här!

Böcker på Arbetsmiljöverkstan