Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välkommen till Arbetsmiljöverkstan

Nu upprepar vi succén och besöker tre nya orter i Sverige där vi visar upp och berättar om användbara verktyg i arbetsmiljöarbetet. Efter att under våren ha besökt Sundsvall och Jönköping är det dags för Karlstad den 30 augusti. Välkommen!

Innehåll på Arbetsmiljöverkstan

 Organisatorisk och social arbetsmiljö
Det finns fördelar med det flexibla arbetslivet, men även hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper var och en att hitta balansen mellan jobb och privatliv.

• Checklistor för arbetsmiljö
Vi berättar om vårt nya sätt att visa checklistor på prevent.se. Checklistorna fylls i och sparas på webben direkt på dator, surfplatta eller i mobilen.

 Bilderböcker om arbetsmiljö och säkerhet
Ordlösa, illustrerade böcker som vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. De är också användbara vid introduktion och i utbildningssammanhang. Böcker finns inom kort för skogsnäringen, lantbruket, trädgårdsodling, golfbranschen och park- och anläggningsarbete.

 Företagshälsovård – ett lönsamt samarbete
I Jönköping berättar Nybergs Bil AB och Företagshälsan i Jönköping AB om hur de tillsammans med sin företagshälsovård utvecklat ett framgångsrikt och lönsamt arbetsmiljöarbete. I Karlstad möter ni Konsum Värmland och Clarahälsan AB.

Seminarierna är kostnadsfria!

Tid och plats
Arbetsmiljöverkstan är ett förlängt frukostseminarium.

Karlstad: Onsdag 30 augusti klockan 8.30-10.30

Smörgås, kaffe och te serveras från klockan 7.45.

Anmäl dig genom att klicka här!

Böcker på Arbetsmiljöverkstan