Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöstipendiet 2017

Arbetsmiljöstipendiet delas ut varje år till eldsjälar som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Nomineringstiden gick ut 31 maj och stipendiaterna kommer att utses under hösten.

– Det känns fantastiskt roligt att uppmärksamma personer som är så engagerade i arbetsmiljöfrågorna. Ju fler som är involverade i att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna, desto större vinst både för de anställda och för verksamheten, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Juryn som behandlar förslagen består av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt, LO, och Daniel Gullstrand, PTK.

Förra året var intresset för att nominera kandidater till stipendiet större än någonsin tidigare. Omkring 80 bidrag kom in och priset delades ut på respektive arbetsplats under hösten.

Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offecct AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delade på Arbetsmiljöstipendiet 2016 och fick 15 000 kronor var. Ett hedersomnämnande gick till Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Här följer motiveringarna:

Liselotte Valtersson på Offecct AB i Tibro (fackförbund Unionen)
Som skyddsombud arbetar hon för att alla ska engagera sig och ta ansvar för en god arbetsmiljö. Hon ser aktiv samverkan som nyckeln för att utveckla och ständigt förbättra verksamheten. För ett gott och inspirerande exempel på arbetsmiljöarbete i samverkan får hon ett stipendium på 15 000 kronor.

Christopher Malmqvist på HK Scan i Halmstad (fackförbund Ledarna)
Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor.

Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse i Stockholm
Prevent kom i kontakt med Sara Westholm när boken "Trygga hästjobb" började omarbetas för tre år sedan. Hon drivs av ett stort och starkt engagemang för att nå ut till alla i hästbranschen och få dem att förstå och förebygga riskerna. En riktig eldsjäl. Sara Westholm erhåller ett hedersomnämnande och en utbildningscheck till valfri utbildning på Prevent.