Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arrangemang

Arbetsmiljöindikatorn, Arbetsmiljöstipendiet, Utmärkt arbetsmiljöuppsats, Arbetsmiljöverkstan och Gilla Jobbet är återkommande arrangemang hos Prevent.

Arbetsmiljöstipendiet

Arbetsmiljöstipendiet lyfter fram eldsjälar i arbetsmiljöarbetet. Varje år delas 30 000 kronor ut till personer i privata företag som gjort en insats för arbetsmiljön.

Läs mer och nominera

Arbetsmiljöverkstan

Arbetsmiljöverkstan erbjuder seminarier om arbetsmiljö och man kan prova på verktyg och prata om arbetsmiljöfrågor med Prevents personal. Arbetsmiljöverkstan fortsätter under 2017.

Läs mer

Gilla Jobbet

Mässan Gilla Jobbet arrangerades år 2012 och 2014 av AFA Försäkring och Prevent tillsammans med fack- och arbetsgivarsidan inom privata samt kommun- och landstingssektorn.

Läs mer

Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Prevent och AFA Försäkring delar varje år ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kr till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Läs mer