Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arrangemang

Arbetsmiljöindikatorn, Arbetsmiljöstipendiet, Utmärkt arbetsmiljöuppsats, Arbetsmiljöverkstan och Gilla Jobbet är återkommande arrangemang hos Prevent.

Arbetsmiljöindikator
För att fånga upp nya behov och kunna ge arbetsplatserna det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet hämtar Prevent regelbundet in fakta och kunskaper från många olika källor. Undersökningen Prevents Arb...
Arbetsmiljöstipendiet

Arbetsmiljöstipendiet lyfter fram eldsjälar i arbetsmiljöarbetet. Vartannat år delas 30 000 kronor ut till personer i privata företag som gjort en insats för arbetsmiljön.

Läs mer

Arbetsmiljöverkstan

Arbetsmiljöverkstan erbjuder seminarier om arbetsmiljö och man kan prova på verktyg och prata om arbetsmiljöfrågor med Prevents personal. Planeras återkomma 2016.

Läs mer

Gilla Jobbet

Mässan Gilla Jobbet arrangerades år 2012 och 2014 av AFA Försäkring och Prevent tillsammans med fack- och arbetsgivarsidan inom privata samt kommun- och landstingssektorn.

Läs mer

Utmärkt arbetsmiljöuppsats

Prevent och AFA Försäkring delar varje år ut stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats på 15 000 kr till studenter på ingenjörsutbildningar och samhällsvetenskapliga utbildningar.

Läs mer