Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande 33914 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare. 

Väsentliga uppdateringar 2016

Transport för sjö, IMDG, har uppdaterats med den senaste versionen, TSFS 2015:66. Transportstyrelsen har valt att inte översätta föreskriften till svenska utan ger ut en engelsk version.  För att transportinformationen i Kemiska ämnen ska stämma överens med Transportstyrelsens föreskrifter väljer vi att visa transport för sjö på engelska. För ämnen, under fliken Transport och Sjö (IMDG) visas alltså transportinformationen på engelska även i den svenska versionen. Rubrikerna är fortfarande på svenska för alla transportslag.