Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom serviceverkstäder

Här finns checklistor för olika typer av serviceverkstäder. De är till hjälp när man vill förbättra arbetsmiljön eftersom de tar upp vanliga risker inom varje verktstadstyp. Genom att gå igenom riskområden och se om det behövs åtgärder kommer man långt i arbetet för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

I mindre företag är det svårt att ha all sorts arbetsmiljökompetens inom företaget. Då kan det vara enklare att anlita företagshälsovården. Här kan du ladda ned en pdf om företagshälsovård för fordonsverkstäder.

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete går i stora drag ut på att upptäcka sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM, är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv